Jacobus Jan Cremer
Nederlandse schrijver en kunstschilder
 Geboren op 1 september 1827 te Arnhem
Overleden op 5 juni 1880 te Den Haag

                                 

                           Op deze site is te vinden:

* het complete overzicht van het literaire werk van Jacob Jan Cremer. 

* Een beknopte biografie van Jacob Jan Cremer.

* De door Jacob Cremer geschreven brieven zijn te vinden via zijn oeuvre subpagina.

* Een overzicht van de kunstwerken van Jacob Jan Cremer.  

* Een overzicht aan van boeken en artikelen over J.J. Cremer.

* J.J. Cremer in foto's.


Informatie over J.J. Cremer is ook te vinden op 

Youtube kanaal J.J. Cremer

Facebook J.J. Cremer

Instagram J.J. Cremer

Pinterest J.J. Cremer

Laatste nieuws:

* Op Youtube is een introductie verschenen over "Een woord aan zijn landgenooten" uit 1870 door J.J. Cremer. Cremer roept de Nederlandse bevolking op een adres te sturen naar de koning met het verzoek kinderarbeid te verbieden (29 september 2022).

* Op Youtube is een introductie verschenen over "Het jawoord" een Scheveningse vertelling uit 1857 door J.J. Cremer. Een vissersboot met de knecht Klaas aan boord vergaat vlak voor zijn huwelijk. (24 augustus 2022).

*Op Youtube is een introductie verschenen over de vertelling "Thijs de smid "uit 1869. De opbrengst van de vertelling kwam ten goede aan Meijer Heijmans, een joodse handelaar, die in Groenlo ten onrechte werd beschuldigd van brandstichting. (12 augustus 2022).

* Op Youtube is een introductie verschenen over de Overbetuwse novelle Kruuzemuntje uit 1867. (21 juli 2022).

Deze tekening heeft J.J. Cremer waarschijnlijk in 1853 gemaakt. Na het overlijden van hun dochter in april 1853 vertrok Cremer met zijn vrouw naar Duitsland waar hij meerdere tekeningen en een schilderij heeft gemaakt. Deze tekening is in december 2021 in Den Haag bij het Venduehuis verkocht met 15 andere tekeningen. De tekening is niet gesigneerd en gedateerd. (13 juli 2022).


* Op Youtube is een introductie verschenen over de verhandeling uit 1865 van Cremer over Frederik Hendrik Hendriks, de kunstschilder uit Wolfheze en Oosterbeek. (29 juni 2022).

* 150 jaar geleden was J.J. Cremer zijn roman Hanna de Freule aan het afronden.  Op de laatste pagina van het handschrift heeft Cremer de roman gedateerd op 12 oktober 1872. (27 juni 2022).

In augustus 1872 laat Cremer aan het Algemeen handelsblad weten dat hij zijn nieuwe roman Hanna de freule eind van het jaar wil laten verschijnen.

Begin 1873 verschijnt de roman in twee edities. Er verschijnt een handelseditie en een editie als premie bij de krant Het nieuws van den dag.

De editie van het Nieuws van den dag bevat storende fouten omdat Cremer geen tijd kreeg om de uitgave te corrigeren. De uitgever biedt daarvoor excuses aan.

De roman is de eerste sociale roman in Nederland.

Cremer stelt dat arbeiders rechtvaardige eisen mogen stellen ten aanzien van loonsverhoging, het beperken van het aantal arbeidsuren en het afschaffen van de kinderarbeid, en het recht op veiligheid en hygiĆ«ne in de fabrieken.  

Hoewel Cremer afwijzend staat tegenover revolutionaire gewelddaden geeft Cremer in deze roman de arbeiders een stem om op te komen voor hun welzijn. Arbeiders en fabrikanten dienen gezamenlijk te komen tot een verbetering van arbeidsvoorwaarden.

In het vaderland verscheen in januari 1873 een vierdelige samenvatting van de roman. Voor wie kennis wil nemen van de inhoud van de roman hierbij deze samenvatting.


* J.J. Cremer publiceerde in 1863 zijn novelle Oan 't kleine revierke en in 1869 zijn toneelstuk Boer en edelman in het tijdschrift Het geillustreerd stuivers magazijn. Meer over dit magazijn is te vinden in deze bijlage


* Op Youtube is de introductie verschenen over de Betuwse novelle Grietje op 't Honings-arf. Een novelle over bijgeloof uit 1865. (17 juni 2022).

* Op de internationale dag tegen kinderarbeid dit fictief interview met J.J. Cremer. Helaas met consequent een foute volgorde van zijn voornamen.  naar interview (12 juni 2022).

* Op Youtube is een introductie verschenen over de Betuwse novelle Oan 't kleine revierke uit 1863. (6 mei 2022).

* Op Youtube is een video verschenen over de novelle "Het oude en het nieuwe orgel" uit 1865. (19-4-2022)

*Op Youtube is een video verschenen met de 21 schilderijen die van J.J. Cremer bekend zijn. (14-4-2022).

* J.J. Cremer en de haagse afdeling van de Brielse commissie die een monument en asyl voor zeelieden wil oprichten in Brielle in 1872.

* Een intrdouctie in de vertelling Het begin uit 1860 door J.J. Cremer is verschenen op Youtube (10 maart 2022).

* Een introductie in het gedicht Achter-deurkes uit 1864 door J.J. Cremer over een ijdele boer is verschenen op Youtube (24-2-2022).

* Een introductie in het gedicht / tweegesprek tussen betuwse boeren "Herm en Kloas" / "Harmen en Kloas" uit 1863/1873 is verschenen op Youtube . (19-2-2022).

* Een introductie in de beschouwing "Te Wolfhezen" door J.J. Cremer is verschenen op Youtube. Een herinnering aan de schilder P.L.L. Oerder en het Evangelisch zendingsfeest op 6 augustus 1863 te Wolfheze. (10 februari 2022).

* Een mooie weergave van Fabriekskinderen door J.J. Cremer op Youtube door de Alphaman. (6 februari 2022).

* Bij de kunstwerken is de tekening Het dorpsgezicht uit 1860 opgenomen. De tekening is aangetroffen bij het gedicht De oude en is in het bezit van de Koninklijke bibliotheek. (29 januari 2022).


* Een introductie over het gedicht De oude uit 1863 door J.J. Cremer is verschenen op Youtube  (29 januari 2022).
 

* Vier werken van J.J. Cremer hebben een beslissende invloed gehad op het afschaffen van de kinderarbeid in Nederland. Zonder zijn aflatende steun zou het nog langer geduurd hebben voor de politiek overging tot een verbod. (27 januari 2022).

* Een introductie in de vertelling Een dagles op Meydervoort uit 1861 is verschenen op Youtube  (17-1-2022).

* Een overzicht van krantenartikelen met betrekking tot het overlijden van J.J. Cremer is geplaatst bij de biografie. (7-1-2022).

Nicolaas Beets: 


"Wie Cremer leest, kent slechts zijn twintigst deel; Alleen wie Cremer hoort, kent hem geheel. Men kan door 't oog niet dan een weinig hooren
Van 't geen hij ons te aanschouwen geeft, door de ooren.

 


Rob van de Schoor:

"Kees Springer in de kerk ... is het eerste Nederlandse proza waarin een stream of consciousness-techniek is toegepast"

Marita Mathijsen, hoogleraar UVA:

"Buitengewoon onderschat is J.J. Cremer, die echt heel interessant is. Dokter Helmond en zyne vrouw, een arts die zich laat meeslepen door de seksualiteit van zijn vrouw en zichzelf ten onder drijft; Anna Rooze, over iemand die beschuldigd wordt van kindermoord en preventief gevangen wordt gezet, en het niet gedaan blijkt te hebben. Boeken over stakingen, over kinderarbeid, over de uitsluiting van joden : daar speelt zich veel meer in af dat je kunt betrekken op de maatschappij van vandaag dan men weet."

Contact:

mail: [email protected]

facebook: jacob cremer

Laatst bijgewerkt: 29 september 2022.