Gelegenheidswerken van J.J. Cremer

Handschriften welke niet in druk verschenen zijn


 Gedateerd:            Gericht aan: Betreft: Link naar
28 december    1847             zijn moeder Louise Nagel Aan mijne lieve moeder op den 28sten december 1847 het gedicht
28 december 1848zijn moeder Louise Nagel

Aan mijne lieven moeder op den 28sten december 1848

het gedicht
20 februari 1848zijn vader Alexander Cremer Aan mijnen geliefden vader, den 20sten februarij 1849 Naar het gedicht
2 september 1849zijn oudersBij gelegenheid der zilvere bruiloft mijner dierbare ouders den 2den september 1849het gedicht 
28 december 1849zijn moeder Louise Nagel Aan mijne lieve moeder den 28sten december 1849 het gedicht
 1850zijn neef J. BootAan mijnen waarden neef J. Boot bij zijn ophanden vertrek van Den Oldenhoff ... 1850
het gedicht
21 februari 1852zijn vader Alexander CremerEen tafelgesprek bij gelegenheid van het geboortefeest van mijne geliefden vader den 21sten februarij 1852 
Het tafelgesprek
17 mei 1853zijn vrouw Louise Brouerius Aan mijne dierbare vrouw Louise op den 17de mei 1853Het gedicht
september 1853zijn vrouw en dochtertje LouiseGedicht bij het graf van mijn dochtertje Louisehet gedicht
28 december 1860zijn moeder Louise NagelEen rijmpje voor mijne diebare moeder bij de toezending eener teekening voorstellende "Den Oldenhoff" voor zijn herbouw.  Het rijmpje
7 juli 1866Echtpaar H. RoodhuijzenFeestrede bij het 40 jarig jubileum en 75e verjaardag van H.
Roodhuijzen, directeur kostschool het Hemeldal.
Feestrede
17 mei 1867Rotterdamsch tooneelgezelschapNiet voorgedragen ode aan de leden van het gezelschap Ode 
27 november 1868Bertha Levyssohn NormanKort verjaardagsgedichtgedicht
1-10 augustus 1874Echtpaar A. Cremer-NagelFides conjugalis : bij het gouden huwelijksfeest van zijn oudersvoorpagina
    
    


Laatst bijgewerkt: 21 september 2018

Gemaakt met Mozello - de meest gebruiksvriendelijke websitemaker ter wereld.

 .