google1cd948c96117a2c1.html

OEUVRE van Jacobus Jan Cremer

De gekleurde tekstvlakken zijn linken naar meer informatie over het werk. Bekijk ook de aparte pagina met brieven van Jacob Jan Cremer via de knop Oeuvre of de link: brieven. De contracten en gelegenheidsgedichten staan op een aparte subpagina bij zijn oeuvre: Contracten Gelegenheidsgedichten

 DE WERKEN IN CHRONOLOGISCHE VOLGORDE VAN VERSCHIJNING:

Tussen haakjes staat het jaartal waarin het werk is geschreven. Via de titel van het werk komt men bij de digitale tekst. Een toelichting is te vinden in het publicatieoverzicht. Op Youtube staan de introducties in de werken van Cremer.

ongepub. (1842) De dwaling of het duel zonder bloedvergieting (toneelstuk)  De dwaling tekst versie 1844   Publicatieoverzicht

1851 (1850-1851) De lelie van 'sGravenhage (roman).   Naar Youtube   Publicatieoverzicht

1852 (1851)Eene gedachte op oudejaarsavond (vertelling)   Naar Youtube   Publicatieoverzicht

1853 (1852) Wiege-Mie (Betuwse novelle).  Naar Youtube    Publicatieoverzicht

1853 (1852) De droom eener moeder (gedicht). naar Youtube introductie      Publicatieoverzicht

1853 (1853) Een Betuwsch landman met zijn zoon op reis naar de Amsterdamsche kermis (Betuwse novelle).  Naar Youtube   Publicatieoverzicht

1854 (1853)  Engelenwacht (gedicht).   Publicatieoverzicht

1854 (1851) Eerste bruidsdag (gedicht)  Publicatieoverzicht

1854 (1853) De regte jozef (Betuwse novelle). Naar Youtube introductie      Publicatieoverzicht

1854 (1853)    Een winternacht  (novelle).   Naar Youtube introductie      Publicatieoverzicht

1854 (1854) De Fransche komiek en de douairière  (novelle) . Naar Youtube introductiePublicatieoverzicht

1855 (1854)   Joapik Peter van Huunse op de zulvere brulleft van den dommenei van Randik  (gedicht). Naar Youtube introductie

Publicatieoverzicht

 -       (1855)   Albrecht Beiling. Dramatisch gedicht, Ongepubliceerd.

1855 (1855)  Zes schetsen in ééne lijst (religieuze vertelling).   naar Youtube introductie   Publicatieoverzicht

1855 (1854)Twee families  (opvoedkundige vertelling). Naar Youtube introductie  Publicatieoverzicht

1855 (1855)De predikantsdochter (novelle). Naar Youtube introductie   Publicatieoverzicht

1855 (1853  De oude Wessels en zijn gezin  (Betuwse novelle) Naar Youtube introductie   Publicatieoverzicht

1855 (1855) Antwoord van de weduwe Samuel Zadok, Sara Lot, etc.  Publicatieoverzicht   Naar Youtube

1856 (1855) Daniël Sils (roman).   Epub Youtube   Publicatieoverzicht

1856 (1855) Deine-Meu (Betuwse novelle). Publicatieoverzicht    Naar Youtube

1856 (1855) Eene zoogmoeder (reisgezelschap). Publicatieoverzicht  Naar Youtube

1856 (1855) Een winteravond (novelle). Publicatieoverzicht  Naar Youtube

1856 (1856) Ritter's Hans (novelle). Publicatieoverzicht  Naar Youtube

1856 (1856)Brieven van Grietje Sluimer  Publicatieoverzicht  Naar Youtube introductie

1856 (1855) Kenteekenen van fatsoen (verhandeling).Publicatieoverzicht   Naar Youtube introductie

1857 (1856) Toonen in den nieuwjaarsmorgen (vertelling).   Publicatieoverzicht  Naar Youtube introductie

1857 (1856) Een oudejaarsavond (novelle). Publicatieoverzicht  Naar Youtube introductie

1857 (1856) 't Kriekende kriekske (Overbetuwse novelle).   Naar Youtube introductie   Publicatieoverzicht

1857 (1856) De vriend van den huize (novelle). Publicatieoverzicht  Youtube introductie

1857 (1856) Het jawoord (Scheveningse novelle).  Naar youtube introductie   Publicatieoverzicht

1857 (1857)  Alles wel! t lot in den kerkbuil (Scheveningse novelle). Publicatieoverzicht  Naar Youtube introductie

1857 (1854) De victorine (novelle).  Publicatieoverzicht Naar Youtube introductie

1857 / (1857/1859) Wat ik hoorde en zag in de wachtkamer en in de spoorwegen (novelle).Publicatieoverzicht  Naar Youtube

1857 (1856) Het einde (novelle). Publicatieoverzicht Naar Youtube introductie

1858 (1857) 't Paauwenveerke (Overbetuwse novelle).  Naar Youtube introductie   Publicatieoverzicht

1858 (1857) Arme Jacob / Mijn oude Jacob (een Haagse novelle). Publicatieoverzicht  Naar Youtube

1858 (1856) Aan iedren vinger een : alleen spraak van Jodocus Ulevel (gedicht) Publicatieoverzicht

1858 (1858) Vijf kinderen op reis (inleiding) Publicatieoverzicht

1858 (1858) Kees Springer in de kerk (vertelling).   Naar Youtube

1858 (1858) Kees Springer buiten de kerk (vertelling). Publicatieoverzicht

1860 (1858) Portretten (novelle). Publicatieoverzicht   Naar Youtube introductie

1859 (1858) Van binnen en van buuten (Overbetuws vertelseltje). Publicatieoverzicht   Naar Youtube introductie

1859 (1858) Driemaal gezien. Herinneringen aan Fidelius (novelle). Publicatieoverzicht    Naar Youtube introductie

1859 (1859) Een toast aan mijn vriend Jan van Beers (gedicht 4). Publicatieoverzicht

1859 (1859) Naar omhoog (novelle). Publicatieoverzicht  Naar Youtube

1859 (1855) 't is winter (gedicht 5).

1859 (1859) Op de Kniehorst (Overbetuwse novelle).  Naar Youtube introductie    Publicatieoverzicht

1860 (1859) De ziende.  Publicatieoverzicht  Naar Youtube introductie

1860 (1859) Arme Samuel (novelle). Publicatieoverzicht  Naar Youtube introductie

1860 (1859) De Betuwsche neef  (novelle). Publicatieoverzicht     Naar Youtube introductie

1860 (1860) Een dag in de Residentie (novelle). Publicatieoverzicht  Naar Youtube introductie

1860 (1860) Bruur Joapik (Overbetuwse novelle). Publicatieoverzicht  Naar Youtube introductie

1860 (1859) Het begin (dorpsvertelling).  Naar youtube   Publicatieoverzicht

1860 (1859)   Achter de schermen Achter de schermen (novellette). Publicatieoverzicht   Naar Youtube

1861 (1860) Moed  (gedicht).  Publicatieoverzicht

1861 (1860) Wouter Linge (novelle). Publicatieoverzicht   Naar Youtube introductie

1861 (1860)  De Rijke De rijke (gedicht). Publicatieoverzicht   Naar Youtube introductie

1861 (1861) Op den zolder (eene schets).  Naar Youtube   Publicatieoverzicht

1861 (1861) De reus van Antwerpen herinnering aan de kunstfeesten. Publicatieoverzicht  Naar Youtube

1861 (1860) Wat vader Harmen vertelt (schets). Publicatieoverzicht  Naar Youtube  

1861 (1861) Een dansles op Meydervoort (novelle). Naar youtube introductie  Publicatieoverzicht

1862 (1861) De koffie-vrouw (novelle).    Publicatieoverzicht.  naar Youtube introductie.

1862 (1861) 't Blinkende hoanje Overbetuwse novelle. Publicatieoverzicht  Naar Youtube

1863 (1860) De oude  (gedicht).  Naar youtube   Publicatieoverzicht

1863 (1862) Oan 't kleine revierke Overbetuwse novelle.  Naar youtube  Publicatieoverzicht

1863 (1863) Fabriekskinderen : een bede, maar niet om geld. Publicatieoverzicht Link naar gesproken tekst

1863 (1863) Ingezonden brief over Fabriekskinderen in het Algemeen Handelsblad van 6 april 1863.

1863 (1863) Te Wolfhezen. aan mijn vriend OerderNaar youtube   Publicatieoverzicht

1863 (1863-1879) Artikelen uit De Spectator. Publicatieoverzicht

1864 (1863-1873) Herm en Kloas / Harmen en Kloas (gedicht). Naar youtube   Publicatieoverzicht

1864 (1863) Achter-deurkes  (gedicht).   Naar youtube   Publicatieoverzicht

1864 (1864) Ingezonden brief in Dagblad van Zuid-Holland en sGravenhage, 16 november 1864

1865 (1865) Het oude en het nieuwe orgel: een studie (novelle). Naar youtube     Publicatieoverzicht

1865 (1863) Grietje op 't Honings-arf (Overbetuwsche vertelling). Naar youtube introductie  Publicatieoverzicht

1865 (1865) Frederik Hendrik Hendriks, de schilder van Wolfhezen.  Naar youtube introductie   Publicatieoverzicht

1866 (1866) Mijnheer de Spectator! Twee ingezonden brieven in De Nederlandsche spectator

1866 (1864) Of het mooi was? (gedicht).   Publicatieoverzicht

1867 (1866)  Kruuzemuntje (Overbetuwse novelle). Naar youtube introductie   Publicatieoverzicht

1868 (1866-1867) Anna Rooze deel 1,  2 3 (roman). Naar youtube introductie   Publicatieoverzicht

1869 (1865) Emma Berthold (toneelstuk).  Naar youtube introductie  Publicatieoverzicht

1869 (1869) Thijs de smid (vertelling).  Naar youtube introductie    Publicatieoverzicht

1870 (1868-1869) Dokter Helmond en zijn vrouw (roman).  Naar youtube introductie  Publicatieoverzicht   Epub

 1870 (1870) Een woord aan zijn landgenootenNaar youtube introductie  Publicatieoverzicht

1870 (1870) Openbare brief aan Z.E. den Minister van Binnenlandsche Zaken.   Naar youtube introductie  Publicatieoverzicht

1870 (1870) Nederlandsch toneel. Ingezonden brief Algemeen handelsblad 17 juli 1870.

1870 (1870)  Ingezonden brief in Het vaderland 15 september 1870

1871 (1870) Bella Roel (Overbetuwse novelle). naar Youtube introductie   Publicatieoverzicht

1871 (1870) De oorlog een noodzakelijk kwaad   naar Youtube introductie     Publicatieoverzicht

1871 (1870)  Iets uit het jaar 1870    naar Youtube introductie     Publicatieoverzicht

1871 (1871) Brief aan alle Nederlandsche werklieden, leden en geen leden der Internationale, door Jan Stukadoor.  Naar Youtube introductie   Publicatieoverzicht

1872 (1871) Van danken en dienen gesproken (novelle).   Naar Youtube introductie    Publicatieoverzicht

1872 (1871) Antwoord van Jan Stukadoor aan Piet Schaver.  Publicatieoverzicht Correctie-proefdruk

1872 (1872 Dientje van 't veer Publicatieoverzicht.

1872 (1872) Voorwoord bij Eleonora van Gelre : een historisch drama van M.L. Quack. Info over voorwoord. Publicatieoverzicht.

1872 (1871) Schudden en blazen. Een ode of zoo iets aan mijn vriend S.   Naar Youtube    Publicatieoverzicht

1873 (1871-1872) Hanna de freule (roman).  Naar youtube introductie      Publicatieoverzicht

(1873) Toneelstuk (zonder titel, onvoltooid) Handschrift gedateerd 30 juli 1873. Op fol. 1r noteerde de auteur: 'Nog geheel om- en afwerken.' Pentekeningetje door de auteur op fol. 13v: personage. In 1952 gekocht van Antiquariaat Gijsbers en Van Loon te Arnhem (cat. 84, nr. 18). Aanvraagnummer: KW 134 B 11 / 82. Alleen op microfilm raadpleegbaar. Aanvraagnummer: KW CREM 7

1874 (1857-1874) GedichtjesYoutube introductie    Publicatieoverzicht

1874 (1857) Het ijs (gedicht). Publicatieoverzicht

1874 (1861) Wat Willem van 't blommeke zeit (gedicht). Publicatieoverzicht

1874 (1863) Achterdeurkes (gedicht). Publicatieoverzicht

1874 (1864) 't Zunneke en 't moantje (gedicht). Publicatieoverzicht

1874 (1864) Boer en edelman (toneelstuk).  Naar youtube introductie  Publicatieoverzicht

1874 (1873) 't Eerste kiend (gedicht). Publicatieoverzicht

1874 (1871-1873)  't Hart op de Veluw  (Betuwse novelle).   Youtube introductie   Publicatieoverzicht

1875 (1874) Leering. Publicatieoverzicht

1876 (1874) Titulair, klucht of geen klucht (toneelstuk). Publicatieoverzicht  Naar youtube introductie

1876 (1874-1875) Tooneelspelers (roman).  Naar youtube introductie   Publicatieoverzicht

1876 (1876) Een mooie aprilmorgen in 't Haagsche Bosch (vertelling).  Publicatieoverzicht

1877 (1877)  Japik en Pleuntje (Scheveningse novelle). Youtube introductie    Publicatieoverzicht

1877 (1877) Neerland zal Neerland blijven!  (gedicht) 

1877 (1876) 't Reuske van 't darp  (Overbetuwse novelle).   Youtube introductie   Publicatieoverzicht

(1878) De lepel en de hoedendoos of de volmaaktheid : Half-bovenaardsch lustspel, met goden en menschen, eten, drinken, verder theatraal toestel, muziek, zang enz. enz. 30 augustus 1878.

1879 (1879) Brieven uit Nizza (Nice)  Naar Youtube   Publicatieoverzicht

1880 (1879)    Monte-Carlo (vertelling).  naar Youtube introductie   Publicatieoverzicht

(1878-1880) De heeren van Rankenborn (onvoltooid handschrift). [Geschreven begin 1878-7 apr. 1880]. 

1881 (1865) Jan Pier en Kloas (novelle).  Publicatieoverzicht

1881 (1874) Te vroeg (gedicht).  Publicatieoverzicht

Toelichting op de Romantische werken van J.J. Cremer (1877-1881)


Gebundelde werken:

Betuwsche novellen en een reisgezelschap Publicatieoverzicht


DE WERKEN GEORDEND OP UITGEVER:

J. Noordendorp:

De lelie van 's-Gravenhage. Een verhaal. Amsterdam : J. Noordendorp, 1851. 


I.A. Nijhoff & Zn.:

WIEGE-MIE. In: De Geldersche Volksalmanak jrg. 1853. Arnhem :Is.  An. Nijhoff & Zn., 1853. p. 21 e.v.  Download de tekst van Wiege-Mie

DE REGTE JOZEF. In: Geldersche Volksalmanak jrg. 1854, p. 30 e.v. Arnhem : Is. An. Nijhoff & Zn., 1854. 

EEN WINTERNACHT : uitgegeven ten voordeele van eerlijke armoede. Arnhem : I A. Nijhoff & Zn., 1854.

DE OUDE WESSELS EN ZIJN GEZIN. In: De Geldersche Volksalmanak jrg. 1855. Arnhem : I.A. Nijhoff & Zn., 1855. p. 75 e.v. 

DEINE-MEU. In: De Geldersche Volksalmanak jrg. 1856. Arnhem : I.A. Nijhoff & Zn., 1856. p. 103 -157. 

DANIël SILS. Arnhem : I.A. Nijhoff & Zn., 1856, 2 dl.

'T KRIEKENDE KRIEKSKE. In: De Geldersche volksalmanak jrg. 1857. Arnhem :  I.A. Nijhoff & Zn., 1857. p. 102 e.v. 

VAN BINNEN EN VAN BUUTEN. In: De Geldersche Volksalmanak jrg. 1859. Arnhem : I.A. Nijhoff & Zn., 1859. p. 177 e.v.

 


De erven Loosjes:

BETUWSCHE NOVELLEN. Haarlem :  De Erven Loosjes, 1856. 2 d.

Inhoud Ie deel: Een Betuwsch landman met zijn zoon op reis naar de Amsterdamsche kermis naar de tekst - Wiege-Mie - De oude Wessels en zijn gezin. Inh. 2e deel: De regte Jozef - Deine-Meu.

Betuwsche novellen. Haarlem : De erven Loosjes, 1860. 2e druk

Betuwsche novellen. Haarlem : De erven Loosjes, 1869. 3e druk

Betuwsche novellen. Haarlem : De erven Loosjes. 1872. Publicatieoverzicht

Een reisgezelschap. Haarlem : De ervan Loosjes, 1872. 


Wed. D.R. van Wermeskerken:

De vriend van den huize. Tiel : Wed. D. R. van Wermeskerken, 1857.

 

D.A. Thieme:

' T PAAUWEVEERKE. In: De Tijdspiegel jrg. 1858. Arnhem : D.A. Thieme, 1858. dl. 1, p. 335 e.v.

OP DE KNIEHORST. In: De Tijdspiegel jrg. 1859. Arnhem : D.A. Thieme, 1859. dl. 1, p. 284 e.v.

BRUUR JOAPIK. In: De Tijdspiegel, jrg. 1860. Arnhem :  D.A. Thieme, 1860. dl. II, p. 351 e.v.


A.W. Sijthoff: 

DISTELS IN 'T WEILAND :  Over-Betuwsche vertellingen. Leiden :  A.W. Sijthoff, 1865. 242 p. Geill. - Inh.: Grietje op 't Hönings-arf - 't Kriekende kriekske - 't Paauwenveerke - Op de Kniehorst - Bruur Joapik - 't Blinkende hoantje - Oan 't kleine revierke.  Vanaf 1867 onder de titel: Nieuwe Over-Betuwsche vertellingen. Publicatieoverzicht

NIEUWE OVER-BETUWSCHE VERTELLINGEN. Leiden : A.W. Sijthoff, 1867. Inhoud:  Grietje op 't Hönings-arf - 't Kriekende kriekske - 't Paauwenveerke - Op de Kniehorst - Bruur Joapik - 't Blinkende hoantje - Oan 't kleine revierke. Eerder verschenen onder de titel: Distels in 't weiland.

In hetzelfde jaar verschenen genoemde zeven Over-Beluwsche vertellingen ook afzonderlijk bij A. W. Sijthoff, Leiden.

KRUUZEMUNTJE. In: Vaderlandsche Letteroefeningen, 1867, I, p. 52 e.v.

Herdrukt in: Kruuzemuntje en andere vertellingen. Leiden :  A.W. Sijthoff, z. j. [1870]

IN DE BETUWE :  Licht en schaduw. - Leiden z. j. (1868?) - Inh.; 't. Paauwenveerke - Bruur Joapik - Grietje op 't Hönings-arf - Kriekende kriekske - 't Blinkende hoanje.

DE ALGEMEENE BIBLIOTHEEK onder redactie van H.C. Rogge. Leiden :  A.W. Sijthoff,  z.j. [1870-1876]: no. 1: 't Paauwenveerke. no. 42: Bruur Joapik, no. 56: Grietje op 't Hönings-arf, no. 69.- 't Kriekende kriekske. no. 84: 't Blinkende hoanje.

OVERBETUWSCHE NOVELLEN. Leiden : A.W. Sijthoff,  z.j. [1871]  - Inh.: Grietje op 't Hönings-arf - 't Kriekende kriekske - Op de Kniehorst - 't Blinkende hoanje.

OVERBETUWSCHE NOVELLEN. - Leiden :  A.W. Sijthoff, z.j. - Inhoud: Bruur Joapik - Oan 't kleine revierke - 'T Paauweveerke

OVERBETUWSCHE NOVELLEN EN ANDERE VERTELLINGEN. - Leiden : A.W. Sijthoff,  z.j.[1872]  - Inhoud: Kruuzemuntje - Van binnen en van buuten, en andere, niet-Betuwse vertellingen.

OVERBETUWSCHE NOVELLEN. - Leiden : A.W. Sijthoff, 1877. Geïll. - Inhoud: Grietje op 't Hönings-arf - 't Kriekende kriekske - Op de Kniehorst - 't Blinkende hoanje - Bruur Joapik - 't Pauweveerke - Oan 't kleine revierke - Kruuzemuntje - Van binnen en van buuten.

OVERBETUWSCHE NOVELLEN EN VERTELLINGEN. - Leiden : A.W. Sijthoff, 1877. Geïll. - Inhoud: de novellen van de vorige bundel vermeerderd met een aantal andere, niet-Betuwsche vertellingen.

OVERBETUWSCHE NOVELLEN - Novellen en vertellingen. - Leiden : A.W. Sijthoff,1881. G eill. 3 dl.

OVERBETUWSCHE NOVELLEN. Vijftig-cents-editie, no. 18. Leiden : A.W. Sijthoff, Leiden z. j. [1887-1888] Door de uitgever de zevende druk genoemd. In deze uitgave zijn de Overbetuwsche novellen van deel XII en XIII van de Romantische Werken samengevoegd.

Achtste en negende druk in de Vijftig-cents-editie. Heruitgave.  Leiden : A.W. Sijthoff, z.j.

Tiende druk in Bibliotheek van Nederlandsche schrijvers. Leiden : A.W. Sijthoff,  z. j.

Novellen en vertellingen.  Vijftig-cents-editie, no. 20. Leiden : A.W. Sijthof, z.j. 6e druk. Inhoud: De victorine. Twee families. Eenn winteravond. Zes schetsen in eene lijst. Een oudejaarsavond. Mijn oude Jacob. Wat ik hoorde en zag in den spoorwegen en binnen de wachtkamer. Driemaal gezien. Naar omhoog. Wat vader Harmen vertelt. Van danken en dienen gesproken. Tonen in den nieuwjaarsmorgen. Portretten. Schudden en blazen. De predikantsdachter. Het jawoord. Alles wel: 't lot in den kerkbuil. Thijs de smid. Japik en Pleuntje. Het oude en het nieuwe orgel. Frederik Hendrik Hendriks. 

LEIDSCHE HERDRUKKEN. - Leiden : A. W. Sijthoff, 1905-1908. no. 1: 't Pauweveerke - 't Kriekende kriekske - Kruuzemuntje. no. 2. Op de Kniehorst - Bruur Joapik. no. 3 -. 't Blinkende hoanje - Oan 't kleine revierke. no. 4 - Grietje op 't Heuningsarf - Bella Roel. no. 10: 't Hart op de Veluw - Deine-Meu - Van binnen en van buuten. 68 p. no. 14: Wiege-Mie - De rechte jozef - De oude Wessels en zijn gezin - De reis van Gerrit Meeuwsen.

Grietje op 't Heuningsarf, enz. Elf novellen. Leiden : A.W. Sijthoff's uitg. mij [1909]. Afz. gepagineerd.  Bibliotheek voor het Nederlandsche volk. Bevat: Grietje op 't Heuningsarf. Bella Roel. Kees Springer in en buiten de kerk. Van danken en dienen gesproken. Tonen in den nieuwjaarsmorgen. De vriend van den huize. Op den zolder. Wiege-Mie. De rechte Jozef. De oude Wessels. De reis van MeeuwsenNoothoven Van Goor: 

Nederlandsche novellen. Leiden : Van Noothoven Van Goor, 1869

 

G.L. Funke:

BELLA ROEL. Overbetuwsche vertelling. Amsterdam : G.L. Funke, 1871. Geill. Tweede druk: 1875.

 

Gebr. Belinfante:

'T HART OP DE VELUW. Overbetuwsche vertelling. - 's-Gravenhage : Gebr. Belinfante, 1874. Tweede druk: 1878.

 

A.C. Kruseman en Tjeenk Willink:

'T REUSKE VAN HET DARP. Overbetuwsche vertelling. - Haarlem : A.C. Kruseman en Tjeenk Willink, 1877. - In hetzelfde jaar ook gepubliceerd in Eigen Haard, 1877, A.C. Kruseman, Haarlem. Voor informatie over het oorspronkelijke handgeschreven tekst: Reuske van 't darp

 

Gebr. Koster:

Novellen en vertellingen. Arme Samuel. Amsterdam : Gebr. Koster, [1880]. 104 p.

Novellen en vertellingen. Een oudejaarsavond. Tonen in den nieuwjaarsmorgen. Zes schetsen in eene lijst. Amsterdam : Gebr. Koster, [1880]. 79 p.

Overbetuwsche novellen. Grietje op 't Honings-arf. 'T kriekende kriekske.  Amsterdam : Gebr. Koster, [1880].  80 p.

Overbetuwsche novellen. Oan 't kleine revierke. Kruuzemuntje. Van binnen en van buuten. Amsterdam : Gebr. Koster, [1880]. 84 p.

 

D. Noothoven van Goor:

OVERBETUWSCHE novellen . - Romantische werken, deel 12. Amsterdam : D. Noothoven van Goor, 1881. - Inhoud: 't Kriekende kriekske - 't Pauweveerke - Op de Kniehorst - Bruur Joapik - 't Blinkende hoanje - Oan 't kleine revierke - Grietje op 't Heuningsarf - Bella Roel - 't Hart op de Véluw.

Kruuzemuntje en 't Reuske van 't darp zijn opgenomen in deel XIII van deze uitgave.

 

P. Noordhoff:

'T PAUWEVEERKE. In: De kleine boekerij. - no. 3. - Groningen : P. Noordhoff, 1938.

 

Boek en periodiek:

. - met teek. van G.G.F. van Vliet. Den Haag : Boek en periodiek ; R.J. Goddard,  1946. - 111 p. - De onvergankelijken no. 3. Bevat korte biografie over Cremer.

 

NRU:

Het oude en bet nieuwe orgel. Hoorspel naar een verhaal van J. J. Cremer. 1952 (stencil NRU).

 

Kruseman:

DISTELS IN 'T WEILAND : Over-Betuwse vertellingen. - Editie Fotogr. herdr. / ingel. door H.J. Eijssens. - 's-Gravenhage : Kruseman, 1980. - xliv, 242 p : ill., facs., portr ; 28 cm. - Literatuuropgave: p. xxxviii. - Fotomech. herdr. van de oorspr. uitg.: Leiden : Sijthoff, 1865

 

Historie:

Betuwsche novellen, en Een reisgezelschap. Historie, 1982, Nijmegen. - Drukinformatie: Heruitg. Formaat (hoogte): 18 cm. - 325 pagina's. - ISBN: 90-6313-015-5. Fotomech. herdr. naar de originele uitg.: Leiden : Sijthoff, ca. 1890. - Met bio- en bibliogr. gegevens.

P. van Santen:

De oorlog een noodzakelijk kwaad? (1871); 

Hanna de freule ( 1873); 

Tooneelspelers  (1876); 

de gezamelijke dichtwerken van G.H.J. Elliot Boswel (redactie Cremer) (1876).

Romantische werken, deel 1 en 2. (1877).

3. VERTALINGEN

1861:

Scènes vilageoises du pays de la Gueldre, trad. par A. Carl, Paris 1861. Nouvelle édition: 1877, Paris - Leipzig - Tournai. 1887:

Intérieurs Hollandais. Nouvelles villageoses. Trad. nouvelle avec étude sur la vie et l'oeuvre de Cremer. - Nouv. Bibliotheque populaire, Paris, z.j.

1866:

Niederlandische Novellen. - Den Originalen nacherzählt von A. Glaser. Braunschweig, 1866. 

1869

Brieven van J.J. Cremer betreffende familiegebeurtenissen. 1 (een)  omslag 1869, In: Gemeente archief Amsterdam, 1891 en z.d filmnr 8616

Zie: Inventaris P.G. van Tienhoven, toegangsnummer 185. Archieven van J.C. Hacke van Mijnden, J.C.S. Hacke van Mijnden-Elias , C.J. Hacke van Mijnden, G. van Tienhoven, A.S.M. van Tienhoven-Hacke en P.G. van Tienhoven door A.M. Kwakernaak en F.P. Smit


1871: 

Ein Gelderschen Landmann mit seinem Sohn auf der Amsterdamer Kirmesz. - Illustrirte Deutsche Monatshefte 1871, S. 640.

 

1872:

Der blinkende Hahn. - Zu Hause, XIII, Stuttgart 1872, S. 297.

 

1874:

Doktor Helmond und seine Frau. - Braunschweig, 1874.

 

1875:

Gretchen auf dem Königserbe : Eine holländische Dorfgeschichte von J. J. Cremer, Katholische unterhaltung bibliothek,no. 5, Münster 1875. Aachen : Tepe, 1875. p. 117-195. 

Die Arbeiterprinzessin. - Braunschweig, 1875.

 

1875-1876:

Das zirpende Grillchen. - Familien-bibliothek, no. 14, Einsiedeln 1875-1876.

Tante Dina. - Familien-bibliothek, no. 22, Einsiedeln 1875-1876.

 

1875-1879:

Hollandische Novellen : nach dem Niederländischen von W. Lange, Fr. Schnettler und A. Steinbach. - Universal-bibliothek no. 1051-1055. Leipzig 1875-1879.

 

1877:

Ober-Betuwe'sche Novellen. übers. von E. G. Münster 1877.

Everyday Heroine by Vandam. - Bentley 1877. 

 

1882:

Von der Bretterwelt. - Berlin 1882.

 

les grands ecrivains de toutes les litteratures: [...] Goethe - Shakespeare - Nicolas Gogol - J.-J. Cremer. Paris : libraire Bleriot, z.j. Premiere serie - tome Quathiem.

1908:

Frato Jaupik : Trans Betuwa novela de la Nerlanda tradukita en la internacia lingvo "Esperanto" de J. Holst. - Utrecht,  Honig, 1908. 66 p. 

 

2011:

An everyday heroine. Founded on Anna Rose: a domestic strory from the Dutch of J.J. Cremer. 

Herdruk van: Anna Rose  Vandam, Albert Dresden.; 1877. 3 vol. London: British library . Historical print editons, 2011

 

ROMANS EN VERTELLINGEN

1851: De lelie van 's-Gravenhage. Een verhaal. Amsterdam : J. Noordendorp, 1851.  

 1854: Een winternacht : uitgegeven ten voordeele van eerlijke armoede. Arnhem : I A. Nijhoff & Zn., 1854.

 1856: Daniël Sils. Arnhem : I.A. Nijhoff & Zn., 1856, 2 dl.

De vriend van den huize. Tiel : Wed. D. R. van Wermeskerken, 1857.

De predikantsdochter. - Watersnoodboekje Charis, uitgegeven door Ds. de Keyzer.

 

1858:

Een reisgezelschap : novellen : eene zoogmoeder. de vriend van den huize. Een reisgezelschap : novellen : Ritter's Hans. De franse komiek en de douairière. Het einde. Haarlem : De erven Loosjes, 1858. 151 p. 155 p. ( 2 delen in een band). Advertentie

Vier novellen van J.J. Cremer en Gerard Keller. -  Arnhem : D. A. Thieme, 1858. No. 2 van de Guldenseditie. - Van Cremer verscheen in deze bundel De predikantsdochter en Een winternacht. Publicatieoverzicht

 

1859:

Zes schetsen in ééne lijst. - In: De Tijdstroom, 1859. I, p. 179 e.v. Tiel : Wed. D. R. van Wermeskerken, 1859

Van binnen en van buuten. - In: De Geldersche volksalmanak,  jrg. 1859. p. 177 e.v. Arnhem : I.A. Nijhoff & Zn., 1859

Driemaal gezien. Herinneringen van Fidelius. - In: AURORA, jrg. 1859. p. 65 e.v. Haarlem :  A.C. Kruseman, 1859

 

1860:

Sinte-KIaas, oud- en nieuwjaar :  vier vertellingen. Arnhem : D.A. Thieme, 1860. - Inh.: Een winteravond - Mijn oude Jacob - Een oudejaarsavond - Toonen in den nieuwjaarsmorgen. 

Portretten - Kees Springer in en buiten de kerk. - Leiden : A.W. Sijthoff, 1860, Geïll.

Herdruk in 1861. A.W. Sijthoff, Leiden, onder de titel Twee novellen.

Arme Samuel. Een verhaal. - Leiden : A.W. Sijthoff, 1860, Geill.

  

1860:

De Betuwsche neef. In: De Nederlandsche Spectator, 1860. - p. 5 e.v.

Een dag in de Residentie. In: De Nederlandsche Spectator, 1860. - p. 261 e.v.

 

1861:

Op den zolder. Eene schets. Geheel ten voordeele van de noodlijdenden ten gevolge der overstroomingen binnen Nederland in 1861. Rotterdam : N. Nijgh, 1861.

Wouter Linge : novelle.  Arnhem : D. A. Thieme, 1861.

De reus van Antwerpen, herinneringen aan de kunstfeesten in Aug. 1861. Amsterdam : Weytingh & Brave, z.j.

 

1862:

Twee noveletten. Rotterdam : H. Nijgh, 1862. Geill. - Inh.. Achter de schermen - Een dansles op Meydervoort.

Uit het leven :  beelden en schetsen. Leiden : A. W. Sijthoff, 1862. - Inhoud: Driemaal gezien. Herinneringen van Fidelius - Wat vader Harmen vertelt - Naar omhoog - Wat ik hoorde en zag in den spoorwagen en binnen de wachtkamer - Zes schetsen in ééne lijst.  Publicatieoverzicht

 

1863:

Een Betuwsch klaverblad. Gedichtjes.  Schiedam : H. A. M. Roelants, 1863. met illustraties van W.H. Stam, naar teekeningen van J.M. Schmidt-Crans. Opgedragen aan zijn dierbaren broeder Jhr. J.N. Tjarda van Starkenborgh - Inhoud: De ziende - De oude - De rijke. Met een verklarende woordenlijst. Publicatieoverzicht

Fabriekskinderen. Eene bede, maar niet om geld.  Arnhem : D. A. Thieme, 1863.

Fabriekskinderen : een bede, doch niet om geld : voordracht / J.J. Cremer ; heruitgave verzorgd door Henk Eijssens. - Schoorl : Conserve, 1988. - 51 p. Half fictionele, half documentaire polemiek uit 1863 tegen de kinderarbeid, aan de hand van enkele gevallen in de textielindustrie in Leiden. - f18.50. - ISBN 9071380424. - Onderdeel van Negentiende-eeuwreeks ; 5. - Klik hier voor de tekst van Fabriekskinderen 

Te Wolfhezen. Mijn ontslapen vriend, den kunstschilder P.L.L. Oerder gewijd. - In: De Nederlandsche Spectator, 1863, p. 281 e.v.

 

1864:

Stad en dorp. Vertellingen. - - Arnhem : D. A. Thieme, 1864. Guldensedititie, no. 44. - Inh.: Het begin - Alles wel, het lot in de kerkbuil - De Betuwsche neef - Een dag in de Residentie

 

1865:

Frederik Hendrik, de schilder van Wolfhezen. Arnhem : H.B. Breyer, 1865.

Tweede druk. Arnhem : H.B. Breyer, 1865.

Het oude en nieuwe orgel. - Amsterdam z. j. [1865]

 

1868:

Anna Rooze. - M. Nijhoff, 's-Gravenhage - A.W. Sijthoff, Leiden - D.A. Thieme, Arnhem 1868, 3 dln.

Tweede druk: . 's-Gravenhage - Leiden - Arnhem, 1869, 3 dl. 

[Derde druk]: Romantische Werken, deel VI en VII. Leiden : D. Noothoven van Goor, 1879-1880.

Vierde druk: Leiden : A.W. Sijthoff, z. j. (1887-1888). Vijfig-cents-editie, no. 16 en 17.

Vijfde druk: Leiden : A.W. Sijthoff, z. j. Vijftig-cents-editie. Heruitgave

Zesde druk: Leiden : A.W. Sijthoff, z. j.  Bibliotheek van Nederlandsche schrijvers.

Zevende druk: Leiden : A.W. Sijthoff, z. j. Bibliotheek van Nederlandsche schrijvers. Herdruk

 

1869:

Thijs de smid. Arnhem : D.A. Thieme, 1869.

Emma Berthold. Geillustreerd stuiversmagazijn, 1869.

 

1870:

Dokter Helmond en zijne vrouw.  In: Het Vaderland, feuilleton vanaf 1 juli 1870.

's-Gravenhage : M. Nijhoff,  Leiden : A.W. Sijthoff, - Arnhem, D. A. Thieme, 1870. 2dln.

 

 

1871:

De oorlog een noodzakelijk kwaad? Leiden : Van den Heuvell en van Santen, 1871.

Brief aan alle Nederlandsche werklieden, leden en geen der Internationale, door Jan Stukadoor. Leeuwarden : H. Kuipers, 1871.

Tweede druk:  Leeuwarden : H. Kuipers, 1871 .

De koffievrouw. - Amsterdam : G. L. Funke, 1871. Bibliotheek van Volksvoordrachten, 2e reeks, no. 5.

Novellen. Leiden : A. W. Sijthoff, 1871. - Inh.: Portretten - Kees Springer in en buiten de kerk - Driemaal gezien. Herinneringen van Fidelius - Wat vader Harmen vertelt - Naar omhoog - Wat ik hoorde en zag in de spoorwagen en binnen de wachtkamer - Zes schetsen in ééne lijst - Arme Samuel.

 

1872:

Antwoord van Jan Stukadoor aan Piet Schaver. - Leeuwarden : H. Kuipers, 1872.

Schudden en blazen. Een ode of zoo iets aan mijn vriend S.  Amsterdam : Gebr. Kraay,  1872, p. 153 e.v. Jaarboekje Castalia jrg. 1872

 

1873:

Hanna de freule - Amsterdam : G.L. Funke en P. van Santen, 1873. Verschenen als premie van Het Nieuws van den dag,

 

Novellen en vertellingen. Leiden  : A.W. Sijthoff, 1873, 3 dln. - Inh. Ie deel: Kees Springer in en buiten de kerk - Zes schetsen in ééne lijst - Een winteravond. Inh. 2e deel: Arme Samuel - Op den zolder - Wat vader Harmen vertelt - Naar omhoog - Het jawoord. Inh. 3e deel.- Portretten - Toonen in den nieuwjaarsmorgen - Wat ik hoorde en zag in de spoorwagen en binnen de wachtkamer - Driemaal gezien. Herinneringen van Fidelius.

Herdrukt Leiden : A.W. Sijthoff,1877.  Geill. In hetzelfde jaar verschenen met de Overbetuwsche novellen onder de titel Overbetuwsche novellen en vertellingen. Geïll.

Opnieuw uitgegeven Leiden : A.W. Sijthoff, 1881. Geill.

 

1874:

Gedichtjes.  Amsterdam : G.L. Funke, 1874. Inh..- 't Ersk kiend - Het ijs - 't Zunneke en 't moantje - Wat Willem van 't blommeke zeit - De ziende - Achterdeurkes - De rijke - Of het mooi was? - De oude - Joapik Peter van Huunse op de zulvere brulleft van den domenei van Randik - Harmen en Kloas.

Tweede druk: , Arnhem - Nijmegen : Gebr. E. G. & M. Cohen, 1883.

Derde druk: , Arnhem - Nijmegen : Gebr. E. G. & M. Cohen, 1888 .

Boer en edelman. - 's-Gravenhage : Gebr. Belinfante, 1874.

Opnieuw uitgegeven met andere toneelstukken in Romantische Werken, deel 4. Leiden : D. Noothoven van Goor, 1878. Als "tweede druk" uitgekomen met andere toneelstukken en Gedichtjes. - in no. 25 van de Vijftig-cents-editie. - Leiden : A.W. Sijthoff, z. j.

Nogmaals herdruk. Leiden : A.W. Sijthoff, z. j.  Bibliotheek van Nederlandsche schrijvers. 

 

1876:

Tooneelspelers.  Leiden : P. van Santen, 1876. 3 dln.

 

Titulair, klucht of geen klucht. 's-Gravenhage : Gebr. Belinfante, 1876.

Amsterdam : D. Noothoven van Goor, 1881. Opnieuw uitgegeven  als Romantische Werken, deel 14.

Leiden : A.W. Sijthoff, [1887- 1883]. Als "tweede druk" uitgekomen Vijftig-cents-editie no. 25. 

Leiden : A.W. Sijthoff, z. j. Nogmaals herdrukt in Bibliotheek van Nederlandsche schrijvers. 

 

1877:

Japik en Pleuntje : eene schets uit de duinen en aan de zee. - 's-Gravenhage : D.A. Thieme, 1877.

Romantische werken. Leiden - Amsterdam : P. van Santen - D. Noothoven van Goor, 1877-1881. - Veertien delen. De uitgave van al zijn werken heeft de schrijver zelf verzorgd.

I: Betuwsche novellen en Een reisgezelschap. Publicatieoverzicht

II:  Novellen en vertellingen.

III: Kleine vertellingen. Fabriekskind en werkman (1878) Publicatieoverzicht

IV: De lelie van 's-Gravenhage en Toneelstukken.

V: Daniël Sils.

VI en VII: Anna Rooze.

VIII en IX: Dokter Helmond en zijn vrouw.

X. Hanna de freule.

XI: Tooneelspelers.

XII: Overbetuwsche novellen.

XIII: Novellen en schetsen.

XIV: Gelegenheidstukken en Gedichtjes.

 

1879:

Brieven uit Nizza.- In: Het Vaderland, 1879.

Monte Carlo : na de dood van de schrijver uitgegeven door G. Keller, Leiden : D. Noothoven van Goor, 1880.

 

1887-1888:

Vijftig-cents-editie. - Leiden : A.W. Sijthoff, z. j.

no. 12: Dokter Helmond en zijn vrouw.

no.13. Daniël Sils.

no. 4: Tooneelspelers.

no. 15: Hanna de freule.

no. 16 en 17: Anna Rooze.

no.18: Overbetuwsche novellen.

no. 19 en 20: Novellen en vertellingen.

no. 21: Betuwsche novellen en Een reisgezelschap.

no. 22: De lelie van 's-Gravenhage en Gelegenheidstukken.

no. 23: Emma Berthold en Boer en edelman.

Genoemde nummers van de Vijftig-cents-editie later uitgekomen in Bibliotheek van Nederlandsche schrijvers. Leiden :  A.W. Sijthoff,  z. j.

 

1905-1908:

Leidsche herdrukken. - Leiden : A. W. Sijthoff, 1905-1908

no. 17: De Betuwsche neef - Ritter's Hans

no. 18: Een zoogmoeder - De koffievrouw.

no. 25: De Franse komiek en de douairière - Een dansles op Meydervoort.

no. 29: De vriend van den huize - Op den zolder.

no. 32: Het eind,- - Een dag in de Residentie.

no. 35: Fabriekskinderen - Monte-Carlo.

no. 44: Kees Springer in en buiten de kerk - Van danken en dienen gesproken - Toonen in den nieuwjaarsmorgen.

 

1909:

Nieuwe uitgave van de Leidsche herdrukken in Bibliotheek voor het Nederlandsche volk - Leiden : A.W. Sijthoff, 1909.

 

1988:

Fabriekskinderen
Schoorl : Conserve, 1988,  Drukinformatie: 2e dr / ingel. en toegel. door Henk Eijssens. - Serienummer: nr. 5. - Serietitel: Negentiende-eeuwreeks. - Formaat (hoogte): 20 cm. - 51 pagina's. - ISBN: 90-71380-42-4
Annotatie:  Half fictionele, half documentaire polemiek uit 1863 tegen de kinderarbeid, aan de hand van enkele gevallen in de textielindustrie in Leiden. 1e dr.: Arnhem : Thieme, 1863.

 

4. ARTIKELEN

In: De Tijdstroom, 1859. - Een woord van inleiding tot den tweeden jaargang, p. 1 e.v. ; Een toast op Jan van Beers, p. 179 e.v.

In: De Nederlandsche Spectator, 1863. - Geen recensie, p. 242 e.v.; 1866. - Brief, p. 20 e.v. ; Brief aan S. Sr. Coronel,p. 52 e.v. ; 1867: Een kunstenaar-Maecenas, p. 117 e.v.; Een talentvol annexeerden, p. 315 e.v.; 1872: Dientje van 't veer, p. 336 e.v.

In: Leidsche Courant, 8 april 1863 (Ingezonden brief over Fabriekskinderen)

 

 

5. Werken in bloemlezingen

 6. DE WERKEN IN ALFABETISCHE VOLGORDE

deze lijst is nog niet compleet

Anna Rooze. - Nijhoff [etc.], 1868

Bella Roel : Overbetuwsche vertelling. - Funke, 1871

Een Betuwsch klaverblad : gedichtjes . - Roelants, 1863

De Betuwsche neef ; Ritter Hans . - Leiden : Sijthoff, [1906]. - 68 p. ; 19 cm. - (Leidsche herdrukken ; 17)

Betuwsche novellen . - Erven Loosjes, 1856

Betuwsche novellen, en Een reisgezelschap . - 6e dr. - Leiden : A.W. Sijthoff, [ca. 1890]. - 323 p. ; 18 cm. - (Vijftig-cents-editie ; 21) . - Oorspr. uitg.: 1856. - Bevat: Wiege-mie; De rechte jozef; De oude Wessels en zijn gezin; De reis van Gerrit Meeuwsen en zien zeun noar de amsterdamse karmis; Deine-meu; Eene zoogmoeder; De Fransche komiek en de douairiere; De vriend van den huize; Het einde; Ritters Hans.

Daniel Sils . - Arnhem, 1856. - 2 dl. ; 24 cm

Distels in 't weiland : Over-Betuwsche vertellingen . - Leiden : Sijthoff, 1865. - 242 p., [7] bl. pl. ; 28 cm . - Inhoud: 1. Grietje op 't hoenings-arf. 2. 't Kriekende kriekske. 3. 't Paauwenveerke. 4. Op de Kniehorst. 5. Bruur Joapik. 6. 't Blinkende haantje. 6. Oan 't kleine revierke.

Distels in 't weiland : Over-Betuwsche vertellingen . - Fotogr. herdr. / ingel. door H.J. Eijssens. - 's-Gravenhage : Kruseman, 1980. - xiv, 242 p. : ill., facs., portr. ; 28 cm. - Fotomech. herdr. van de oorspr. uitg.: Leiden : Sijthoff, 1865. - Literatuuropgave: p. xxxviii.

Dokter Helmond en zijn vrouw . - 's-Gravenhage [etc.], 1870. - 2 dl.

Eerste Over-Betuwsche novellen ; Een reisgezelschap J.J. Cremer. - Leiden : Van Santen, 1877. - 312 p. : ill. (Romantische werken / J.J. Cremer ; 1) Bevat I. De Betuwse novellen: Wiege-mie; De rechte Jozef; De oude Wessels en zijn gezin; De reis van Gerrit Meeuwsen en zien zeun noar de amsterdamse karmis; Deine-meu. II. Een reisgezelschap: Eene zoogmoeder; De Fransche komiek en de douairiere; De vriend van den huize; Het einde; Ritter's Hans. Bevat een portret van J.J. Cremer en een voorwoord van de schrijver. Het einde : een dag in de Residentie door J.J. Cremer. - Leiden : Sijthoff, [1906]. - 63 p. ; 24 cm. - (Leidsche herdrukken ; 32)

Emma Berthold : toneelspel in vijf bedrijven en zeven afdeelingen J.J. Cremer. Den Haag : Belinfante, 1870. - 106 p. ; 21 cm

Fabriekskinderen : een bede, doch niet om geld : voordracht J.J. Cremer. - 2e dr / ingel. en toegel. door Henk Eijssens. - Schoorl : Conserve, 1988. - 51 p. ; 20 cm. - (Negentiende-eeuwreeks ; nr. 5). - ISBN 90-71380-42-4 . - 1e dr.: Arnhem : Thieme, 1863.

Frederik Hendrik Hendriks : de schilder van Wolfhezen geschetst door zijn leerling J.J. Cremer. - 2e dr. - Arnhem : Breijer, 1865. - 63 p. ; 20 cm

Gedichtjes J. J. Cremer. - Amsterdam : Funke, 1874. - 91 p. ; 20 cm

Grietje op 't Hoenings-arf : ter voordracht gewijzigd J.J. Cremer. - [S.l. : s.n.], 1879 ([S.l. : Giunta d'Albani]). - 71 p. ; 25 cm Opl. van 3 ex.

Hanna de freule J.J. Cremer. - Amsterdam : G.L. Funke, 1873. - 2 dl. ; 24 cm

no. 15)

'T hart op de Veluw : ter voordracht gewijzigd J.J. Cremer. - [S.l. : s.n.], 1878 ([S.l. : Giunta d'Albani]). - 56 p. ; 25 cm Opl. van 3 ex.

Hollaendische Novellen von J.J. Cremer ; nach dem Niederlaendischen von W. Lange, Fr. Schnettler und U. Steinbach. - Leipzig : Reclam, [ca.1890]. - 611 p. ; 15 cm

Japik en Pleuntje : een schets uit de duinen en aan zee door J.J. Cremer ; geill. door J.M. Schmidt Crans. - 's Gravenhage : Thieme, 1877. - 71 p., [6] bl. pl. : ill. ; 23 cm KB Noot : Met opdracht in hs. van de auteur aan zijn dochter Jeannette Virginie Caroline

Kees Springer, Arme Samuel en andere vertellingen J.J. Cremer. - Amsterdam : Noothoven van Goor, [1877]. - 308 p. (Romantische werken; no. 2)

Kleine vertellingen ; Fabriekskind en werkman J.J. Cremer. - Amsterdam : Noothoven van Goor, [1878]. - 290 p. ; 20 cm. (Romantische werken; no. 3)

Kruuzemuntje en andere vertellingen J.J. Cremer. - Leiden : Sijthoff, [1870]. - 128 p. ; 19 cm 1. Kruuzemuntje. 2. Het jawoord. 3. Van binnen en van buuten. 4. Op den zolder.

De Lelie van 's Gravenhage : een verhaal J.J. Cremer. - 1e dr. - Amsterdam : Noordendorp, 1851. - IV, 298 p. : ill. ; 23 cm KB Noot : Met opdracht in hs. van de auteur aan zijn ouders A. Cremer en L. Cremer-Nagel

Monte-Carlo J.J. Cremer ; [uitg. door Gerard Keller]. - Amsterdam : D. Noothoven van Goor, 1880. - 40 p. ; 24 cm KB Noot : Dit ex. kan niet worden geraadpleegd. Gebruik de uitgave in microfiche KB Noot : Uitgave in microfiche

Niederlaendische Novellen [von Hildebrand und J.J. Cremer] : den Originalen nacherzaehlt von Adolf Glaser. - Braunschweig : Vieweg, 1866. - 235 p. ; 18 cm KB Noot : Met opdracht in hs. van de vertaler

Nieuwe Over-Betuwsche vertellingen J.J. Cremer. - Leiden : A.W. Sijthoff, 1867. - 299 p. ; 23 cm Bevat: Grietje op 't Honings-arf; 'T kriekende kriekske; 'T pauweveerke ; Op de Kniehorst; Bruur Joapik; 'T Blinkende hoanje; Oan 't kleine revierke.

Novellen  - Leiden : Sijthoff, 1871. - iv, 304 p. ; 23 cm Bevat: Portretten ; Kees Springer in de kerk ; Kees Springer buiten de kerk ; Driemaal gezien ; Herinneringen van Fidelius ; Wat vader Harmen vertelt ; Naar omhoog ; Wat ik hoorde en zag in den spoorwagen en binnen de wachtkamer I en II ; Zes schetsen in eene lijst ; Arme Samuel.

Novellen en vertellingen - Leiden, 1877. - 6 dl. in 1 bd.

Oan 't kleine revierke J.J. Cremer ; met teekeningen van G.G.F. van Vliet. - Den Haag : "Boek en Periodiek", 1946. - 110 p. : ill. ; 20 cm. (De onvergankelijken; no. 3) Oorspr. uitg.: 1862.

De oorlog een noodzakelijk kwaad? : schetsen J.J. Cremer. - Leiden : Van den Heuvel en Van Santen, 1871. - 73 p. ; 19 cm

Het orgel : gedichtjes, gelegenheidsstukken J. J. Cremer. - Amsterdam : Noothoven van Goor, 1881. - XII, 291 p. ; 20 cm. (Romantische werken; no. 14) Bevat ook: Levensschets van Jacobus Jan Cremer / door Arnold Ising.

Het oude en bet nieuwe orgel. Hoorspel naar een verhaal van J. J. Cremer. 1952 (stencil NRU).

Overbetuwsche novellen J.J. Cremer. - Leiden : Sijthoff, [ca. 1877]. - 80, 80, 95, 84 p. : ill. ; 20 cm Bevat: Grietje op 't Hoeningsarf ; 't Kriekende kriekske ; Bruur Joapik ; 't Pauweveerke ; Oan 't kleine revierke ; Kruuzemuntje ; Van binnen en van buuten ;

Op de Kniehorst ; 't Blinkende Hoantje. 4 dl. in een band Overbetuwsche novellen J.J. Cremer. - Amsterdam : Noothoven van Goor, 1881. - 310 p. ; 20 cm. (Romantische werken; no. 12) 1e uitg. (in afl.): 1856-'77. - Bevat: 't Kriekende kriekske ; 't Pauweveerke ; Op de Kniehorst ; Bruur Joapik ; 't Blinkende hoanje ; Oan 't kleine revierke ; 'Grietje op 't Hoeningsarf ; Bella Roel ... [etc.].

Overbetuwsche novellen J.J. Cremer. - 7e dr. - Leiden : Sijthoff, [ca. 1890]. - 365 p. ; 18 cm. (Vijftig-cents-editie; no. 18) Bevat: 't Kriekende Kriekske ; 't Pauweveerke ; Op de kniehorst ; ....

Overbetuwsche novellen J.J. Cremer. Amsterdam: Gebr. Koster, ca. 1910. 84 p. (Novellen; dl. 4) Bevat: Oan 't kleine revierke; Kruuzemuntje; Van binnen en van buuten.

't Pauweveerke : Overbetuwsche vertelling door J.J. Cremer. - Leiden, [ca. 1870]. - 51 p. (Algemeene bibliotheek; no. 1) Romantische werken / door J.J. Cremer. - [1] - [12]. - Leiden : Sijthoff, 1888-.... - 12 dl. : ill. ; 18 cm

Scenes villageoises du pays de la Gueldre par J.-J. Cremer ; trad. du hollandais avec l'autorisation de l'auteur par Andre Carl. - Paris [etc.] : Casterman, 1861. - 205 p. ; 17 cm. - (Les romans honnetes) Voortitel: Scenes villageaoises. KB Noot : Met opdracht in hs. van de vertaler aan mevrouw J.J. Cremer KB Noot : Met opdracht in hs. van de vertaler KB Noot : Met opdracht in hs. van de vertaler aan J.J. Cremer Sinte-Klaas, oud- en nieuwjaar : vier vertellingen J.J. Cremer. - Arnhem : Thieme, 1860. - 130 p. : ill. ; 20 cm 1. Een winter-avond. 2. Mijn oude Jacob. 3. Een oudejaars-avond. 4. Toonen in den nieuwjaarsmorgen.


www.jacobcremer.nl

Laatst bijgewerkt:  22 juni 2023.