google1cd948c96117a2c1.html

Uitgeverijen waar werken van J.J. Cremer zijn gepubliceerd.

under construction

In bewerking.

C.L. Brinkman

1857. Engelenwacht in: Nieuwe bloemen: keur van Nederlandsche poëzij: verzameld door Johs Hilman. Amsterdam: C.L. Brinkman, 1857. dl. 2.

Calbona

2018. Betuwse novellen en een reisgezelschap : met o.a. de volgende verhalen   Wiege-Mie, De rechte Jozef, De oude Wessels en zijn gezin, De reis van Gerrit Meeuwsen en zien zeun noar de Amsterdamse karmis, Een zoogmoeder, De vriend van den huize. ISBN: 978-94-9257594-4 .

Gebroeders E.G.&M Cohen

1881. Gedichtjes. Arnhem - Nijmegen: Gebroeders E.G.&M. Cohen, 1881. [2e druk].  

1883. Gedichtjes. Arnhem - Nijmegen: Gebr. E. G. & M. Cohen, 1883. [3e druk].


E. Fuhri

1859: De predikantsdochter. In:  De oostpost, letterkundig, wetenschappelijk en commercieel nieuws- en advertentieblad. 14, 17 februari 1859. Soerabaya: E. Fuhri, 1859.  


G.L. Funke

1874. Gedichtjes. Amsterdam: G.L. Funke, 1874.

G.M. van Gelder

1860. Twee families in: Keur van nuttige en aangename mengelingen, in proza en poëzij, door beroemde Vaderlandsche letterkundigen. Amsterdam: G.M. van Gelder, [1860.]

Uitgeverij Historie

1982. Betuwsche novellen en een reisgezelschap …[et al.] Naar de originele uitgave verschenen ca. 1890 bij A.W. Sijthoff – Leiden. ISBN 90.6313.015.5.

K. van Hulst

1855. Zes schetsen in eene lijst. In: De regenboog, tijdschrift voor het schoone en het goede. Kampen: K. van Hulst, 1855, jrg. 2, no. 2.

A. de Jager

1852. Eene gedachte op oudejaarsavond. In: Almanak voor het schoone en het goede

1852. Eene gedachte op oudejaarsavond. In: Lentebladen 


H.J. van Kesteren

1859. Twee families in: Almanak voor de jeugd, voor 1859. Onder redaktie van A. Ising. Amsterdam: H.J. van Kesteren, 1859.

Gebr. Koster

1878. Novellen en vertellingen. een  oudejaarsavond. Tonen in den nieuwjaarsmorgen. Zes schetsen in eene lijst. Amserdam: Gebr. Koster, [ca. 1878].


A.C. Kruseman

1854: Engelenwacht. In: Aurora: jaarboekje voor 1854: uitgegeven door mr. J.I.D. Nepveu en S.J. van den Bergh. Haarlem: A.C. Kruseman, 1854. p. 176-177.De erven Loosjes

1856. Betuwsche novellen. Haarlem: De erven Loosjes, 1856.  2dln.

1860. Betuwsche novellen. Haarlem: De erven Loosjes, 1860. 2e druk.

1869. Betuwsche novellen. Haarlem: De erven Loosjes, 1869. 


H. Nijgh

1862. Joapik Peter van Huunse. In: Luimige poezij van  ...Cremer e.a.. Rotterdam: H. Nijgh, 1862. p. 45-51. Bibliotheek voor blijgeestigen.

Is. A. Nijhoff

1853. Wiege-Mie. In: De Geldersche Volks-almanak voor het jaar 1853.

1854. De regte Jozef. In: De Geldersche almanak voor het jaar 1854.

1854. Een winternacht : uitgegeven ten voordeele van eerlijke armoede. 

1855. De oude Wessels en zijn gezin. In: De Geldersche Volksalmanak voor 1855. Arnhem: IS. AN. Nijhoff en zoon, 1855.


J. Noordendorp, boekhandelaar te Amsterdam

1851. De lelie van sGravenhage.


S.E. van Nooten

1854. Joapik Peter van Huunse. In: Almanak voor Hollandsche blijgeestigen voor het jaar 1855. Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1854. 

D. Noothoven van Goor

1878:  Kleine vertellingen. Fabriekskind en werkman. Leiden: D. Noothoven Van Goor, 1878. Romantische werken, dl. 3.

1878. De lelie van s-Gravenhage.  Leiden: D. Noothoven Van Goor, 1878. Romantische werken, dl. 4.

1881. Vertellingen en schetsen. Amsterdam: D. Noothoven Van Goor, 1881. Romantische werken, deel 13.

1881. Het orgel: gedichtjes, gelegenheidsstukken. Amsterdam: D. Noothoven van Goor, 1881. Romantische werken no. 14.

Rutering & Vermandel

1855. Twee families in: Zedelijk en geschiedkundig album (in proza en poëzie) ter bevordering van kennis en deugd bij jongelieden. Deventer: Rutering & Vermandel, 1855.


P. van Santen

1877: Betuwsche novellen. – Een reisgezelschap. Leiden: P. van Santen, 1877. Romantische werken, dl. 1. 

1877: Kees Springer Arme Samuel en andere vertellingen. Romantische werken, dl 2.


K.H. Schadd

1866. Joapik Per Huunse. in: De luimige zangster: dichtbundel voor liefhebbers van komische voordragten.   Amsterdam: K.H. Schadd, 1866. 


A.W. Sijthoff

1862. Uit het leven: beelden en schetsen. Leyden: A. W. Sythoff, 1862.

1871. Novellen.  Leiden: A. W. Sijthoff, 1871. 

1873. Novellen en vertellingen. Leiden: A.W. Sijthoff, [ca 1873].  bundel: Kees Springer in en buiten de kerk. Zes schetsen in eene lijst. Een winteravond.

1876. Novellen en vertellingen. Leiden: A.W. Sijthoff, [ca 1876]. Met afb. Bundel: Een oudejaarsavond. Tonen in den nieuwjaarsmorgen. Zes schetsen in eene lijst.

1876. Novellen en vertellingen. Leiden: A.W. Sijthoff, [ca 1876]. Bundel: Een oudejaarsavond. Tonen in den nieuwjaarsmorgen. Zes schetsen in eene lijst. 

1877: Overbetuwsche novellen en vertellingen. Leiden: A.W. Sijthoff, 1877. Met afb.

1879: Novellen en vertellingen. Leiden: A.W. Sijthoff, [1879]. Met afbeelding.

1887 Novellen en vertellingen. 6e druk. dl. 1. Vijftig-cents-editie, nr. 19.

1878: Betuwsche novellen, en een reisgezelschap. 6e druk. Vijftig-cents-editie, no. 21.

1887: Emma Berthold en Boer en edelman. Leiden: Sijthoff, [ca. 1887]. 2e druk. p. 246-254. Vijftig-cents-editie ; 23. 

1888: De lelie van 's-Gravenhage. 6e druk. Vijftig-cents-editie, no. 22.

1888:  Novellen en vertellingen. 7e druk. dl. 1. Bibliotheek van Nederlandsche schrijvers.

1890. De lelie van 's-Gravenhage. 7e druk. Bibliotheek van Nederlandsche schrijvers.

1905. Wiege Mie. - De rechte Jozef. - De oude Wessels. - De reis van Meeuwsen. Leidsche herdrukken, no. 14.

1905. Wiege-Mie. De rechte Jozef. De oude Wessels. De reis van Meeuwsen. Leiden: A.W. Sijthoff, [1905]. Leidsche herdrukken, no. 14.

1909. De lelie van -s-Gravenhage. 8e druk. Vijftig-cents-editie, no. 22.


 A.W. Sijthoff’s uitg.-mij

1890: Novellen en vertellingen. 7e druk. dl. 1. Bibliotheek van Nederlandsche schrijvers.

1908. Emma Berthold en Boer en edelman. Leiden: A.W. Sijthoff’s Uitg.-mij, [ca. 1908]. 3e druk. Bibliotheek van Nederlandsche schrijvers.

1908. Emma Berthold en Boer en edelman. Leiden: A.W. Sijthoff’s Uitg.-mij, [ca. 1908]. 3e druk. Vijftig-cents-editie.

1909. Grietje op ’t Heuningsarf, enz. elf novellen. Bibliotheek voor het Nederlandsche volk.

1915. Betuwsche novellen en een reisgezelschap.  7e druk.  Bibliotheek van Nederlandsche schrijvers.

1917. Betuwsche novellen en een reisgezelschap.  8e druk.  Romantische werken. Rode serie.

1917: Novellen en vertellingen: een winternacht [… et. al.]. 7e druk. dl. 1. Romantische werken (Rode serie).

1917: Novellen en vertellingen: een winternacht [… et. al.]. 7e  druk. dl. 1. Romantische werken (Blauwe serie).

1917. Emma Berthold en Boer en edelman. Leiden: A.W. Sijthoff’s uitg.-mij., ca. 1917. 4e druk. p. 246-254. Romantische werken. Blauwe serie.

1917. Emma Berthold en Boer en edelman. Leiden: A.W. Sijthoff’s uitg.-mij., ca. 1917. 4e druk. p. 246-254. Romantische werken. Rode serie.

1917. De lelie van ’s-Gravenhage. 7e druk. Romantische werken, blauwe serie.

1919.Betuwsche novellen en een reisgezelschap. 8e druk. Vijftig-cents-editie.

1920. De lelie van ’s-Gravenhage. 8e druk. Bibliotheek van Nederlandsche schrijvers.


Henry J. Stemberg

1881. De predikantsdochter. In: Bibliotheek voor school en volk. ’s Hage: Henry J. Stemberg, 1881.  Dl. 6.

D.A. Thieme

1858. Vier novellen van J.J. Cremer en Gerard Keller. 
1876 Vier novellen van J.J. Cremer en Gerard Keller. 2e druk. wed. D.R. Van Wermeskerken

1853. De droom eener moeder. In: Gelderland: tweemaandelijksch tijdschrift voor Nederlands letterkunde: mei 1853. p. 173-175.

1853:  Een Betuwsch landman met zijn zoon naar de Amsterdamsche kermis. In: Gelderland: Tweemaandelijksch tijdschrift voor Nederlands letterkunde. 1853. Jrg. 2, dl 2, p. 55-80. 

1853. De droom eener moeder. in: Mengelingen. Proza en poezy van Nederlandsche auteurs, 1853. dl. 1. p. 173-175.

1853:  Een Betuwsch landman met zijn zoon naar de Amsterdamsche kermis.  In: Mengelingen. Proza en poezy van Nederlandsche auteurs verzameld door mr. W. van de Poll. 1853. Jrg. 2, dl 2, p. 55-80.

1859:  Zes schetsen in eene lijst. In: De Tijdstroom. Tiel: Wed. D. R. van Wermeskerken, 1859. Deel 1, p. 179-212.


G.W. van der Wiel 

1855. De predikantsdochter. In:  Charis. Proza en poëzy van Nederlandsche auteurs. Uitgegeven geheel ten voordeele van de noodlijdenden door den watersnood in Gelderland. Arnhem: G.W. van der Wiel, 1855.

Buitenlandse uitgeverijen:

H. Casterman

1861. Wiege Mie. In: Scenes villageoises du pays de la Gueldre. Paris etc.: H. Casterman, 1861. p. 63-80. Wiege-Mie (Marie au Berceau).

Catholic press

1860. Wiege Mie ou Marie au berceau. In: Le foyer des familles: magasin catholic illustre. Paris, februari 1860. p. 44-49. 

Henri Gautier

1887. Wiege Mie. In: Intérieurs Hollandais : nouvelles villageoises : traduction nouvelle avec étude sur la vie et l’oeuvre de Cremer : il parait un volume par semaine – J.-J. Cremer. Paris : Henri Gautier, directeur-gérant, [1887]. 32 p. Nouvelle bibliothéque populaire, no. 62. Bevat: Notice biographique et littéraire. Tante Dine (Deine Meu) p. 3-26. Mie-Au-berceau (Wiege Mie) p. 26-32.


Eduard Hallberger

1872:   Ein Gelder’scher Landmann mit seinem Sohne auf der Amsterdamer Kermiss. Den Hollandischen des J.J. Cremer nacherzahlt von Adolf Glaser. In: In Hause: Geschichte und Bilder zur unterhalting und belehrung. Stuttgart: 13e Heft, 1872.

Jana Novotneho

1895: J.J. Cremer a G. Keller. Novely: z Hollandstiny prelozil Gustav Zdarsky. V Novem bydzove : Tiskem a nakladem Jana Novotneho, 1895. Jan Jakub Cremer – Zimni noc.

Druck und Verlag von Philipp Reclam

1880. Holländische Novellen : nach dem Niederländischen von W. Lange, Fr. Schnettler und A. Steinbach. Leipzig: Druck und Verlag von Philipp Reclam jun, [1880]. 613 p. p. 266-281.


Walter Scott 

1894:   The humour of Holland: translated, with an introduction bij A.Werner. Illustrations by Dudley Hardy and others. London: Walter Scott, New York: Ltd. Charles Scribner’s sons, 1894. Farmer Gerrit's Visit to Amsterdam p. 184-196.Georg Westermann

1871: Ein Gelder’scher Landmann mit seinem Sohne auf der Amsterdamer Kermiss. Den Hollandischen des J.J. Cremer nacherzahlt. In: Westermann's Monatshefte, september 1871. No. 180. p. 640-650. Vertaling Adolf Glaser.

1871:   Ein Gelder’scher Landmann mit seinem Sohne auf der Amsterdamer Kermiss. Den Hollandischen des J.J. Cremer nacherzahlt. In: Westermann’s Jahrbuch der Illustrirten Deutschen Monatshefte, band 33, april-september 1871.