google1cd948c96117a2c1.html

Brievenboek van J.J. Cremer

Een overzicht van brieven van J.J. Cremer, in bezit van bibliotheken, musea en archieven. 

 GeadresseerdeDatum Onderwerplink naar brief
 1H.P.F. Hooft april 1849Commissie voor de tentoonstelling van schilderijen Den Haag catalogus informatieK.B. Den Haag
 A.C. Kruseman21 september 1851Kunstwerk Cremer in Aurora 1852Bekijk de Brief
 A.C. Kruseman10 november 1851Kunstwerk Cremer in Aurora 1852Bekijk de Brief
 H. Mulder18 juni 1855Sollicitatieprocedure in het lager onderwijs Bekijk de Brieven 
 J. Bosboom9 februari 1856 UB Leiden
 H. Frijlink9 februari 1856 Vertalingen familielid Nagel, en publicaties in 1856 en LeeskabinetBekijk de Brief
 H.J. Schimmel25 november 1856Publicatie van Een winteravond in Nederland 1857Bekijk de Brief
 H.J. Schimmel6 december 1856 Aanleveren kopij aan Lomans Bekijk de Brief
 H. Frijlink29 januari 1857Aanbieden werk voor het Leeskabinet en ziet af van behoud kopijrecht Bekijk de Brief
10 H. Frijlink9 februari 1857 Aanbieden "Wat ik hoorde en zag" voor Leeskabinet en afzien van kopijrecht. 
 Bekijk de Brief
 H. Frijlink 2e helft 1857Verzoek om toezending van boek over leven van een schoolmeester en gramaticaBekijk de Brief
 H. Frijlink8 november 1857 Geen kopij vanwege droevige omstandigheden. Aanbieden kopij van een behoeftige kennis voor het Leeskabinet.. Bekijk de Brief
 H. Frijlink10 februari 1858 Kopij van een vertaling aangeboden aan het Leeskabinet. Bekijk de Brief
 N. Bosboom28 januari 1859Oefening kweekt kennisKB Den Haag
 G. Keller10 maart 1859Over ziek kind. Voordracht. Publiceren Op de KniehorstBekijk de Brief
 A.W. Sijthoff21 juni 1859Verkoop schilderij van Cremer en novelle KunstkronijkBekijk de Brief
 J. van Vloten 1859Aanleveren biografische gegevens over Cremer en Lodewijk MulderBekijk de Brief
 A.W. Si-jthoff16 september 1859Honorarium Arme SamuelBekijk de Brief
 A.W. Sijthoff23 september 1859Verkoop schilderij Cremer en Arme SamuelBekijk de Brief
20 A.W. Sijthoff17 oktober 1859 Arme Samuel en Postdirecteur Leiden W. NagelBekijk de Brief
 J. van Beers 19 oktober 1858 Letterenhuis Antwerpen
 J. van Beers18 december 1858  Letterenhuis Antwerpen 
 N. Bosboom28 januari 1859 catalogus informatieK.B.
 S.J. van den Bergh  eind 1859Ontevreden over portret door D.J. Sluyter  Bekijk de Brief
 Anoniem26 oktober 1859 Afwijzen voordracht in Gouda. Dank aan T.P. Viruly. Bekijk de Brief
  A.W. Sijthoff27 oktober 1859 Arme SamuelBekijk de Brief
  A.W. Sijthoff9 november 1859Afbeelding Arme SamuelBekijk de Brief
  A.W. Sijthoff21 november 1859Arme Samuel en Postdirecteur Leiden W. NagelBekijk de Brief
  A.W. Sijthoff30 november 1859Muziekstuk Verhulst en Arme SamuelBekijk de Brief
 30 A.W. Sijthoff5 december 1859Voorbereidingen uitgave Arme SamuelBekijk de Brief
  A.W. sijthoff20 december 1859Muziekstuk Verhulst Arme Samuel en Sinteklaas ThiemeBekijk de Brief
  A.W. Sijthoff22 december 1859Muziekstuk Verhulst in Arme SamuelBekijk de Brief
  A.W. Sijthoff3 januari 1860Arme Samuel en voordrachtenBekijk de Brief
 A.C. Kruseman9 januari 1860 Voordracht. Verzoek kaarten voor neef Everts. Bekijk de Brief
  A.W. Sijthoff12 januari 1860 Arme Samuel en voordrachtenBekijk de Brief
  A.W. Sijthoff31 mei 1860Arme SamuelBekijk de Brief
  A.W. Sijthoff10 juni 1860Arme Samuel en PortrettenBekijk de Brief
 A.C. Kruseman19 juli 1860 Voorstel liberaal religieus geschrift. Dankbaar voor
onderscheiding
Bekijk de Brief
 G.D. Kolle5 november 1860Voordracht Hollandsche mij fraaije kunsten Bekijk deBrief 
40A. Ter Gunne2 december 1860Dank voor artikel in krant en opvatting over de dichtkunst en werken van CremerBekijk de Brief
  G.D. Kolle28 december 1860 Voordracht Hollandsche mij 14 januari 1861. Met verzoek vrijkaarten voor Cremer, Nagel, Boot e.a. Bekijk de Brief. 
 G. Keller medio 1861foto met vriendschapsbetuiging aan Gerard KellerBekijk de kaart foto

H. Frijlink30 augustus 1861Verzoek om te mogen  publiceren van "Wat ik hoorde en zag" etc. Bekijk de Brief
 Mark Prager Lindo1861 UB Leiden
 J. Kruseman8 januari 1862Bijdrage aan een album. Bekijk de Brief

J. Bosboom4 juni 1862 UB Leiden
 Nicolaas Beets20 september 1862Felicitatie bij ontvangst van de Leopolds ordeBekijk de Brief
 A.C. Kruseman4 oktober 1862 UB
Leiden
 E.G.F.H. Smit Kleine1862-1874 Literatuur museum
50A.P.C. Ising1 maart 1864 Bedankbrief Bekijk de Brief 
 J. van Vloten27 juli 1864 Toestemming voor opname fragment in boekBekijk de Brief

D.J. Bles22 april 1864Verzoek de gedichten Zunneke en Moantje op het
programma
te zetten
Bekijk de Brief
  M. J. Kleine-Gartman16 januari 1865Compliment voor de uitvoering van Boer en Edelman Bekijk de Brief.
 A.C. Kruseman19 januari 1865Aurora 1865. Boer en edelman. Zoon KrusemanBekijk de Brief
 S.J. van den Bergh 17 februari 1865 Rijtuig betalen. Uitvaart C.G. Withuijs. Bezoek oudersBekijk de brief
  M.J. Kleine-Gartman
1 november 1865
Compliment, Emma Berthold, uitwisselen fotos.
Bekijk de Brief.
 M.H. van Lee8 december 1865Voordracht in Brussel. reiskostenvergoeding J. van Beers.Bekijk de Brief. 
 S.J. van den Bergh niet gedateerdcatalogus informatie
Literatuur museum 
 J. van Lennep9 augustus 1866 Brief van Van Lennep. Afwijzen van de uitnodiging om bij voordracht toneelstuk van Cremer aanwezig te zijn.
Bekijk de Brief
60A.J. Servaes van Rooijen 17 januari 1867 Cremer werkt niet mee aan een uitgave van ServaesBekijk de Brief.
 A.C. Kruseman9 februari 1867Uitspreken vriendschap. Voordracht Haarlem.
Honorarium. Busken Huet
Bekijk de Brief

A.C. Kruseman14 februari 1867Afspraak over voordrachtBekijk de Brief
 A.C. Kruseman25 februari 1867Voordracht in AlkmaarBekijk de Brief
 A.C. Kruseman12 maart 1867Dank voor gastvrijheid. betaling honorarium. Vrienden en
familie
Bekijk de Brief
 A.C. Kruseman
e.a.
15 maart 1867Haarlems publiek bij voordracht. Foto-portret van CremerBekijk de Brief
 A.C. Kruseman15 maart 1867 Ontvangst honorarium. Probleem met postbezorgingBekijk de Brief
 A.C. Kruseman4 april 1867 Uitstel brief vanwege ziekteBekijk de Brief
 A.C. Kruseman27 april 1867Bezoek aan villa Kruseman en correspondentieBekijk de Brief

A. Glazer29 oktober 1867
KB Den Haag
70Erven Bohn16 juli 1868 Verzoek vervolg Reis Meeuwissen naar Amsterdamsche
karmis
Bekijk de Brief
 L. van Beers27 augustus 1868 Letterenhuis Antwerpen
 M.J. Kruyt1868 Maria Johanna Kruyt ( 1840-1868) catalogus informatieLiteratuur museum
 J. van Beers11 november 1868 Letterenhuis Antwerpen

W. Hoogvliet19 november 1868 Instemming met zijn brochure over het oproer in Rotterdam  in 1868. W. Hoogvliet was de zwager van Cremer.link naar brief  Verblijfplaats brief onbekend
 J. van Beers18 december 1868  Letterenhuis Antwerpen
 Wed. S.J. van den Bergh28 december 1868Condoleancebrief bij overlijden van S.J. van den BerghBekijk de brief
  F.A.T. Delprat19 januari 1869 Ziet af van koop pand Prinsegracht 51 te Den Haag Bekijk de brief
 J.C. Hacke van Mijnden9 maart 1869Dankbrief voor bezoek bij Hacke, het werk van Dante, en anecdote over een voerman Bekijk de Brief

J.C. Hacke van Mijnden14 april 1869 Toezenden van portret Cremer. Wens dat Hacke wat uitstapjes gaat maken. Over familiaire contacten.Bekijk de Brief
80G. van Tienhoven31 mei 1869Compliment over zijn inaugurele rede over het Romeins recht. Drukt waardering uit voor persoon Tienhoeven.Bekijk de Brief

T.T.H. Jorissen2 oktober 1869Afspraak over datum en honorarium van een voordracht in DoesburgBekijk de Brief
 J. van Beers7 oktober 1869 Letterenhuis Antwerpen
 Max Rooses 7 oktober 1869 Letterenhuis Antwerpen
 J. van Beers 30 oktober 1869 Letterenhuis Antwerpen
 Max Rooses30 oktober 1869 Letterenhuis Antwerpen
 M.H. van Lee19 november 1869 Afspraken over de voordracht in Brussel. Bekijk de Brief.
 M.H. van Lee22 november 1869 Afspraken over voordracht 25 november in Salle Marugg.Bekijk de Brief.
 J. van Beers15 januari 1870  Letterenhuis Antwerpen
 Max Rooses15 januari 1870  Letterenhuis Antwerpen
90Th. Jorissen6 februari 1870Afspraak over datum voordracht in DoesburgBekijk de Brief
 A.C. Kruseman5 maart 1870 UB Leiden

A.C. Kruseman27 maart 1870 UB Leiden 
 J. van Beers12 april 1870 Letterenhuis Antwerpen
 A.C. Kruseman 16 april 1870  UB Leiden

A.W. Sijthoff20 juni 1870Contractduur en honorarium herdrukkenBekijk de Brief 
 A.W. Sijthoff2 juli 1870Voorwerk om gezamelijke werken te kunnen uitgevenBekijk de Brief
 J. van Beers20 juli 1870 Letterenhuis Antwerpen 
 Max Rooses20 juli 1870 Letterenhuis Antwerpen 
 Th. jorissen4 september 1870Voordracht in DoesburgBekijk de Brief
100 K. Wor  ca 1870     Bekijk de brief
 M. Paterachi29 september 1870Aanbieding van een aquarel Wolkspeling bij maanlicht (vogels)Bekijk de Brief
 A.C. Kruseman7 oktober 1870  UB Leiden

J. van Beers15 december 1870 Letterenhuis Antwerpen
 J. Winkler 1870 Archief Meertens inst 

Max Rooses15 december 1870 Letterenhuis Antwerpen
 J. van Beers11 februari 1871 Letterenhuis Antwerpen
 Met Tijd en Vlijt11 februari 1871 Letterenhuis Antwerpen 
  G.L. Funke16 maart 1871Kopijrecht van de vertelling De koffievrouwBekijk de Brief. 
 G.L. Funke20 maart 1871Toezending Ge├»llustreerde almanak 1862 en verzoek toezending overdrukken De Koffievrouw. Bekijk de Brief.
110J.C. Hacke van Mijnden27 maart 1871 Betreft bezoek. Opvatting over toneel. Simon Gorter. De Dante uitgave van Hacke. Geheugen van Cremer. Francesca da Rimini. Bekijk de brief
 G.L. Funke6 juni 1871Kopijrechten De koffievrouw.Bekijk de Brief. 
 G.L. Funke1871 Bella RoelUVA
 G.L. Funke15 november 1871 Brief over De Koffie-vrouwUVA, Allard Pierson
 W.J. van Zeggelen8 oktober 1871 HGA

W.J. van Zeggelenmedio 1871Positieve reactie op 1e vertaling van Misanthrope van
Moliere
Bekijk de Brief

W.J. van Zeggelen12 mei 1870 Positieve reactie op 2e vertaling Misanthrope.
Gezinsuitbreiding van Zeggelen.
Bekijk de Brief 

Onbekend16 oktober 1871Verzoek om 't Pauweveerke op te nemen in een
 bloemlezing
Bekijk de Brief 
 W.J. van Zeggelen1871-1872 Literatuur museum
  onbekend27 januari 1872Slotzin van een brief. Naar de Brief
120Onbekende vrouw31 januari 1872Dankzegging voor fotos en aanbieden kaarten voor
voordracht
Bekijk de Brief
 A.J. Servaes van Rooijen23 april 1872Briefkaart met publicatieoverzicht van de novelle Een winternacht.Bekijk de Briefkaart. 
 J.C. Hacke van Mijndenmedio 1872 Ongedateerde brief. Betreft gezondheid Hacke. Ondersteuning door familie Hacke. Godsdienstige opvattingen Cremer over hiernamaals. Bekijk de Brief
  M.L. Quack medio 1872 Voorwoord bij Eleonora van Gelre van M.L. quackBekijk de info.
 A.C. Kruseman 1 januari 1873  UB Leiden 
 A.C. Kruseman26 januari 1873 UB Leiden 

F. Haverschmidt28 januari 1873Honorarium voordracht Schiedam. Uitleg over hoge
vergoeding
Bekijk de Brief
 M.H.  van Lee31 januari 1873Aanbieden boeken voor verloting Nederl. ver. BrusselBekijk de Brief.
 J. van Beers24 maart 1873 Letterenhuis Antwerpen

A.C. Kruseman18 december 1873 UB Leiden
130A.J. Servaas van Rooijen8 maart 1874 Cremer heeft geen gelegenheid om presentexemplaren te lezen en te waarderen.Bekijk de Brief.

Fr. Kleine Smit12 april 1874Positieve reactie op Oom David's albumBekijk de Brief
 F.A.T. Delprat16 mei 1874Bedankbriefje zonder verdere toelichtingBekijk de Brief
 A.J. Servaas van Rooijen22 november 1874Denk voor bespreking Boer en Edelman. Opvartting van Cremer over kwaliteit toneelgezelschappen. Bekijk de Brief. 
 H.J. Schimmelapril 1875Felicitatie bij de benoeming tot ridder gouden leeuw Nassau Bekijk de Brief
 J. van Beers 7 april 1875 Letterenhuis Antwerpen
 A.J. Servaas van Rooijen27 februari 1873 Uitnodiging om Cremer op 1 of 3 maart 1876 te bezoeken.Bekijk de Briefkaart. 
 M.J. Kleine-Gartman16 maart 1876 Gelukwens aan mw. Kleine-GartmanBekijk de Brief.
 M.J. Kleine-Gartman17 maart 1876 Brief van 16 maart zou niet bezorgd zijn. Heilwens.  Bekijk de Briefkaart.
 A.C. Kruseman12 augustus 1876 Boze brief over artikel in eigen haard en De Veer.Bekijk de Brief
140A.C. Kruseman31 augustus 1876Boze reactie over commentaar de Veer op 't Hart van de
Veluw
Bekijk de Brief
 A.J. Servaas van Rooijen3 september 1876Dank voor ontvangen tijdschrift Euphonia. Kritiek op aandacht voor buitenlandse auteurs Bekijk de Brief.
 H.E. Moltzer 1876 Brief aan Henri Ernest Moltzer (1836-1895) zie Catalogus universiteit Universteit Utrecht

J. ten Brinkseptember 1876 Geen voordracht bij Oefening kweekt kennis i.v.m. slechte gezondheid. Bekijk de Brief 
 A.C. Kruseman30 oktober 1876Uitspreken van vriendschap en voorbereidingen
voordracht Haarlem
Bekijk de Brief
 A.C. Kruseman 7 december 1876Kopij aanleveren en honorarium voor 't Reukse van 't
dorp
Bekijk de Brief
 A.C. Kruseman12 december 1876Aanleveren kopij  't Reuske van 't dorp en de betalingBekijk de Brief

A.W. Sijthoff20 december 1876Excuses voor niet aanbieden exemplaar TooneelspelersBekijk de Brief

J.A. Alberdingk Thijm24 december 1876Felicitatie n.a.v. rede bij aanvaarden hoogleraarschap Bekijk de Briefkaart

 A.C. Kruseman25 december 1876 Afgeleverd kopij 't Reuske van het dorp en nieuwjaarswens
1877
Bekijk de Brief
150 A.J. Servaas van Rooijen2 maart 1877Biedt kopij aan van de Scheveningse novelle Japik en Pleunje voor 250 gulden.Bekijk de Brief.

 A.C. Kruseman 11 maart 1877Reukse: present-exemplaren. Voordrachten. Overlijden LindoBekijk de Brief

 A.C. Kruseman 19 maart 1877Voordrachten. Dokter. Marienbad. Reuske. wederzijds bezoekBekijk de Brief

 A.C. Kruseman 23 maart 1877Reuske van 't dorp. Voordracht in Haarlem en de toegangsprijsBekijk de Brief

J. van Beers29 mei 1877 Letterenhuis Antwerpen
 D. Alma26 september 1877 catalogus informatieUB Leiden
 A.C. Kruseman1878 catalogus informatie
 D. Noothoven
van Goor
23 augustus 1879 Onbekend /Particulier bezit

A.C. Kruseman4 februari 1880 Afmelding voordracht ivm spit door dochter L. Cremer Zie Brief 
 A.C. Kruseman24 februari 1880 UB Leiden
160A.W. Sijthoff29 april 1881 

Brief van weduwe Cremer-Brouerius over de contractenZie Brief 
  xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Laatst bijgewerkt: 12 augustus 2023.

www.jacobcremer.nl