google1cd948c96117a2c1.html

Literatuur over Jacobus Jan Cremer 

* Jürgen Snoeren - De mens in de machine.  De versmelting van mens en machine in Fabriekskinderen van J.J. Cremer. Neerlandistiek: online tijdschrift voor taal- en letterkunde, 25 januari 2024. Naar het artikel.

Thomas Heerma van Voss - Voor grote veranderingen zijn grote gebaren nodig, en Fabriekskinderen was een groot gebaar. Den Haag: Literatuurmuseum, januari 2023. Naar het artikel. Ook verschenen in Driels oud neijs, jrg. 10, no. 1, april 2023. p. 8-16.

* Wim van Willegen - J.J. Cremer Fabriekskinderen. 1863. Lezen voor de lijst. 10 januari 2023.  Naar youtube introductie

Freddie Coenders - Louise van Ommeren-Hengevelt (1757-1846): een rijke en maatschappelijk betrokken borduurster in Driel. In: Driel oud neijs, jrg. 9, no. 3, december 2022. p. 2-7. Met noten en afb. Betreft relatie families Cremer en Nagel met Hengevelt.

Waarom deze Gelderlander alsnog een standbeeld moet krijgen - Omroep Gelderland. 6 december 2021.

 Mr. George Belinfante (1837-1888) in gesprek met J.J. Cremer over oorlog en vrede in het Jaarboekje van het Nederlandsch Vredebond uit 1881. (5 juni 2021). Naar het artikel.

* Las George Eliott J.J. Cremer - Marita Mathijsen. 1 september 2020. In: Neerlandistieknaar artikel

* Vincent Bos - Fietsende Rozemarijne stond model voor beeld ‘Kruuzemuntje’ in Driel. In: Algemeen dagblad, 11 december 2019.

* Lotte Jensen - De watersnoodramp van 1861 : Jacob Jan Cremer versus Multatuli. In: Driels oud neis, jrg. 5, no. 3, december 2018. p. 4-11. Met afb. en literatuuropg.

* Theatergroep Maskerade Waddinxveen - Fabriekskinderen. 12 mei 2018 Naar de voorstelling

* Projectgroep Cremer - Jacob Jan Cremer. Driel, Historische kring, 2018. 26 p. Naar de brochure

* Welkom in de ijzeren eeuw (NPO Zapp-TV). Cremer en kinderarbeid, januari 2018. Naar TV-programma

* Driel krijgt bronzen beeld om Jacob Jan Cremer te eren. In: De Gelderlander, 12 juli 2017. Zie: artikel

*  Iza Matze - Van wie was de Kinderwet? De Kinderwet en het begin van de sociale wetgeving in Nederland. Z.pl.: MA Thesis Politcal Cultures and National Identities, 2017. 59 p. Betreft o.a. de inbreng van J.J. Cremer. Naar de publicatie

*  Kyra Willemsen - Historische letterkundeonderwijs in de 21e eeuw: Een onderzoek binnen het schoolvak Nederlands naar historische letterkundeonderwijs in de boven bouw van het vwo ter bevordering van de bewuste geletterdheid van de leerling. Utrecht : Universiteit Utrecht, 2017. Iii, 79 p. afb. Masterscriptie over Op den zolder. Naar de scriptie

* Martin Lacet - Van venster naart poort. Arnhem : Openlucht museum, 2016. 34 p. Interactief project over J.J. Cremer en kinderarbeid in de 19e eeuw. Deel 5: Literaire veranderingen in aantocht, 1860-1885: 

* Lisette Wouters - Meer vragen over familiehistorie: Jacob Cremer legde de Betuwe vast. In: De Gelderlander: editie De Betuwe, 2 augustus 2016. p. 3.

* Femke Deen - Cremer: "hebben ze zelf dan geen kinderen"? In: De ijzeren eeuw, april 2015. link 

* Jessyca de Wit  -  De industriële revolutie: J.J. Cremer deelde niet mee in de vreugde.  Ifthenisnow.nl Link naar artikel

* Jan Oosterholt - Populaire literatuur?  de dorpsnovellen van JJ Cremer (1827-1880. In: Praagse perspectieven, vol.9, 2014. p. 107-121.

* Lotte Jensen - Van Staring tot Cremer: de literaire identiteit van Gelderland in de negentiende eeuw. In: BW jaarboek 2014. 19 p.  

* Pieter van der Kuil - Jacob Jan Cremer (1827-1880), Driel/Oosterbeek. Heemkunde Renkum, 24 juli 2014. Naar artikel

* Willem Wilmink - Zelfportret in brieven. Samengesteld door Vic van de Reijt en Wobke Wilmink-Klein met een inleiding van Elsbeth Etty en annotaties van Annemieke Peek. Amsterdam: Nijgh & van Ditmar, 2014. Naar de brief van 12 juli 1982

* Jacob Jan Cremer (1827-1880), Driel/Oosterbeek. Heemkunde Renkum, 24 juli 2014.  Link naar artikel

* Het Leids Adres: 150 jaar maatschappelijk verantwoord ondernemen. Meta Knol, Lodewijk Asscher, Fred van Haasteren, Cor Smit, Niek-Jan van Kesteren, Lodewijk de Waal, J.J. Cremer. 72 pagina's. ISBN 978-90-71256-28-8

* Freddie Coenders en Rien Vos - De Betuwe vastgelegd door Jacob Cremer. In: Jaarboek Tabula Batavorum, 2013. p. 47-58. 

* De Cremerbank: Scheveningse bosjes. In: Ineke Mahieu en Ad van Gaalen - De Haagse plekken: de 100 plaatsen waar iedere Hagenaar geweest moet zijn. Den Haag: Seapress, 2013. p. 19-20.

* Anneke Landheer-Roelants - De banken voor Henri Ver Huell en Jacobus Jan Cremer aan de Waterpartij. In: Van Stolkpark koerier, jrg. 33, 2013, no. 100, juni. p. 23-24. Link naar artikel

* Suzan Serraanens - Fabriekskinderen ; Een bede, maar niet om geld. The reading list, 14 januari 2013. Link naar artikel of Suzan Serraanens Fabriekskinderen.pdf

* Eijssens, Henk - "Deze copy blijft het eigendom van den schrijver": 134 B 11, de collectie J. J. Cremer in de Koninklijke Bibliotheek. In: Schrift & signatuur: case studies over moderne handschriften uit de Koninklijke Bibliotheek; onder redactie van Paul van Capelleveen, Klaas van der Hoek, Ad Leerintveld en Ed van der Vlist. Den Haag: Koninklijke Bibliotheek; Amsterdam: De Buitenkant, 2012, p. 277-296.

* Ham, Laurens -  Het gebod of het genot: Multatuli als liefdadigheidsschrijver. In: Over Multatuli (Amsterdam): 34 (2012) 68, 4-19. Betreft o.a. Fabriekskinderen

* Jan Oosterholt - Buitenlandse literatuur als katalysator in het poëticale debat : Berthold Auerbach en het genre van de dorpsvertelling in het Nederlandse literaire systeem (1845-1885). In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 128 (2012), p. 227-238. Link naar artikel

* Wiepke Loos - Jacob Cremer (1827-1880): de schrijver van de Betuwsche novellen als schrijver van de Veluwezoom. In: De meester van Wolfheze: Frederik Hendrik Hendriks (1808-1865) en zijn leerlingen. Utrecht : Uitgeverij van Gruting, 2011. p. 72-88. Met afb. 

* Henk Eijssens -  Jacob Jan Cremer (1827-1880). Leven van de pen. In: Prodesse conamur : Arnhems historisch genootschap, no.4, december 2010. p. 177-184. Themanummer Arnhemse schrijvers.

* Un romancier populaire du XIXe siècle. Jacobus Jan Cremer (1827-1880). 25 augustus 2010. Link naar artikel

* Cremer: hebben ze zelf dan geen kinderen :Jacob Jan Cremer spreekt zich uit tegen kinderarbeid - Femke Deen. (Gefingeerd interview). Link naar artikel op internet of Femke Deen Interview Cremer.pdf

* Marita Mathijsen - De vermanende vinger van de literatuur. In: Jan Campert-stichting Jaarboek (Den Haag): (2009) [versch. 2010] 86-94. Betreft o.a. Fabriekskinderen

* Jacob Jan Cremer: tegenstander van kinderarbeid  School TV, 2009.  http://www.schooltv.nl/share/WO_NTR_42740

* Marita Mathijsen - De waarde van het woord: hoorcollege over de Nederlandse literatuur en cultuur in de 19e eeuw; stem inleiding: F.C. van Nispen tot Sevenaer. [Rotterdam]: NRC Academie; [Den Haag]: Home Academy Publishers, 2009. CD5: Literaire veranderingen in aantocht 1860-1885. Hoofdstuk 13. Wegbereiders: J.J. Cremer, Multatuli, Conrad Busken Huet. 

* Kinderarbeid : J.J. Cremer en de Leidse fabriekskinderen met een inleiding van Cor Smit  en een hertaling van Korrie Korrevaart. Leiden, Primavera pers in samenwerking met Stiel, 2008. 88 p. Met een hertaling van de novelle Frabriekskinderen. 

Strijder tegen kinderarbeid. In: Het grote kerkhof bij de bosjes: kroniek van de gemeentelijke begraafplaats Kerkhoflaan in Den Haag  - Hulsman en Hulsman. Den Haag: Gemeente Den Haag, [2008]. p. 50-51. Met afb. 

* Marita Mathijsen -  Gevaarlijke ontmoetingen: de functie van literatuur in de negentiende eeuw. In: Neerlandistische ontmoetingen: trefpunt Wrocław; onder redactie van Irena Barbara Kalla en Bozena Czarnecka; met medewerking van Gert Loosen. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2008, p. 174-184. 

* Rick Honings - "Voort, raderen, voort!": recensie. In: Metaal, tijdschrift voor Neerlandici, (Leiden): jrg. 5 (2008). no. 2 (november) 21-22. Over kinderarbeid en  J.J. Cremer.

* Kaaskoppen & waterlanders, uitzending NCRV,12 maart 2008. Betreft kinderarbeid en de rol van J.J. Cremer. Naar de uitzending

* Elio Pelzers - Jacob Cremer : een Arnhemse Charles Dickens : Arnhemse kopstukken. In: De Gelderlander, 13 september 2007. p. 33. 

* Mary Kemperink - Het hypnotisme en de wonderen: de complexe vertaalslag van "hypnose" en "hypnotisme" in literatuur en wetenschap. In: Spiegel der letteren (Leuven): 49 (2007) 4, 403-440. (o.a. in relatie tot Cremer)

* Cremer bekender als schrijver dan schilder - door Kees van Kraaikamp. - De Gelderlander van 04-10-2004 Klik hier voor het artikel

* Cremer, Jacobus Jan. In: Schrijvers en dichters (dbnl biografieënproject I) (2003) – G.J. van Bork. Link naar artikel

* Fabriekskinderen : recensie leerling 2003. Klik hier voor de recensie

* Fabriekskinderen : recensie leerling 2003. Klik hier de voor de recensie

* Overbetuwsche Novellen : recensie Havo-5 leerling, 2002. Klik hier voor de tekst van de recensie   

* Henk Eijssens - Jacobus Jan Cremer 1827-188 : schrijver en schilder. In: Gelders biografisch woordenboek. dl. 3. Hilversum, 2002. p. 36-38.

* Marita Mathijsen - De gemaskerde eeuw. Uitgave: Querido. 268 blz. 

* Ko van Leeuwen - De bedevaart der letterlievenden. In: Haarlems Dagblad, 1 juni 2002 l

* Een echte Jacob Cremer voor het museum. In: De Gelderlander, 22-02-2002  

* E.C. van Kraaikamp - De Jacob Cremerstraat in Tiel. In: De drie steden, no. 23, 2002. p. 76-79. 

* Martin Reints  -  "t liedje van Triene. In: Trouw, 26 augustus 2000, pag. 41. Over Oan 't kleine revierke.  Artikel

* Artikel over het riviertje de Linge in het werk van Cremer. Ingezonden brief en reactie hierop van M. Reints in Trouw, 2 september 2000

* Gretha Donker en Sjoerd Faber - Literaire kindermoorden bij J.J. Cremer (1827-1880). - In: Groniek, no. 148 (april 2000). pag. 289-306.

* Riki Groothedde - Jacobus Johannes Cremer. - In: Schoutambt en Heerlijkheid. - Vol. 14 (2000), nr.1 ; p. 26-28

* H.C.J. Erkens - Jacob Cremer : schilder van de Veluwezoom. - In: Hoog en Laag : onafhankelijk nieuwsblad voor de gemeente Renkum. - Vol. 14, woensdag 17 april 1999 ; p. 9 Collatie ill. 

* Henk Eyssens - Het dossier 'Fabriekskinderen' J.J. Cremer - Jaarboek Letterkundig museum, no. 8, 1999, p. 19 -32. Link naar artikel of Henk Eyssens Het dossier Fabriekskinderen.pdf

Henk Eijssens - Cremer, Jacobus Johannes. - In: Editie Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland, deel 7 (1998), Collatie p. 38-40 : ill. Zie volledig artikel via deze link

* Mary G. Kemperink  - "Excelsior” is het devies van de natuur. Darwinisme in de Nederlandse roman (1860-1885)’. In: ‘Nederlandse Letterkunde 3, (1998) 2 (mei). Link naar artikel

* Joop Brons - Oldenhof : Cremers kinderwetje. In: De Gelderlander, 29 november 1997. 

* B.W. Jagt - Vijf Loenense jaren : Jacobus Jan Cremer (1827-1880). In: Vechtkroniek, no. 4, mei 1996. p. 23-27.

* Wiepke Loos - Jacob Cremer (1827-1880) : de schrijver van de Betuwsche Novellen als schilder van de Veluwezoom. - In: Bulletin van het Rijksmuseum. - Vol. 42 (1995) , nr. 3 ; p. 181-194. ill.

* Lisa Kuitert - In den beginne was de schrijver. Maar dan? : de beroepsauteur in boekhistorisch onderzoek. In: Jaarboek Nederlandse boekgeschiedenis: vol. 1 (1994), pag. 89-106, 219.

* Peter van de Kuil - Jan Kneppelhout en zijn tijdgenoten: kostschool voor jonge heren Het Hemeldal. p. 67-73. 

* G.W. Gijsbers - Antiquarische belevenissen. - In: De boekenwereld 11 (1994/1995), p. 214-220.

* Selma Vrooland - Dankoewel asteblief! In: Trouw, december 199?

* Ton Schulte - De Comedie van Roelof Roelofs Viervant.  Amsterdam : Architectura & Natura Pers, 1993. In: Bouwkunst: studies in vriendschap voor Kees Peeters. p. 484-501. Over Arnhemsche schouwburg en J.J. Cremer.

* J.A. van den Dikkenberg - Uiteindelijk zijn onze nare boerenromans er uit voort gekomen' : streekliteratuur in de 19e eeuw. In: Nog niet: vol. 2 (1993), pag. 68-74.

* Simone Scholten - Eine Erscheinung uber Kleve im Jahre 1870: wie ein grosser Vogel. In: Kalender fur das Kleverland auf das Jahr 1992. Kleve: Boss-Druck und Verlag, 1992. ISBN 3-89413-092-X. p. 46-50. Met afb. van aquarel Wolkspeling 1870 van Cremer.

* Lex van Dalen Gilhuys - Rumoer rond banken in de Bosjes. In: Haagsche Courant, 30 maart 1991.

* Paul Post - Het toneel in scène gezet : J.J. Cremers roman 'Tooneelspelers' (1876). In: Literatuur: vol. 7 (1990), afl. 4 (juli-aug), pag. 213-221.

* J.M.J. Sicking - Bewustzijnsweergave in Nederlandse romans in de negentiende eeuw. In: De nieuwe taalgids, jrg. 82, no. 4, juli 1989, p. 301 e.v. Over J.J. Cremer.

* A.J.A.M. Lisman - J. J. Cremer, 19e eeuws schrijver, en Loenen aan de Vecht. In: Jaarboek Oudheidkundig Genootschap Niftarlake: (1988), pag. 47-52.

* Ten Braven - Negentien-nu.  Amsterdam : Van Oorschot, 1987. p. 243-246. Lekkere literatuur. Over J.J. Cremer: Ook in Vrij Nederland, Boekenbijlage van 15 maart 1986.

J.J. Cremer (1827-1880) - G.W. Huygens. In: "T is vol van schatten hier. Amsterdam : De bezige bij, 1986. p. 63-65. Link naar de tekst of JJ Cremer GW Huygens 1986.pdf

* Piet Spaans - Op z'n Schevenings. 's-Gravenhage: Paagman, 1985 ('s-Gravenhage: Van der Linden). 167 p. Betreft o.a. Cremer

* G.W. Huygens - Cremer, Jacobus Jan. In: G.J. van Bork & P.J. Verkruijsse (red.), ‘De Nederlandse en Vlaamse auteurs van middeleeuwen tot heden met inbegrip van de Friese auteurs’. De Haan, 1985. Link naar artikel

* Nop Maas - Grote doden. Nijmegen : Vriendenlust, 1986. 65 p. : ill. (Vaderland-reeks, ISSN 0168-9258 ; 12) Teksten eerder verschenen in het Haagse dagblad 'Het Vaderland'. ISBN 90-70551-30-6

* Necrologieën uit het Haagse dagblad 'Het Vaderland', van zeven schrijvers die overleden in de jaren tachtig van de vorige eeuw, te weten: J.J. Cremer, Johannes van Vloten, J. Kneppelhout, A.L.G. Bosboom-Toussaint, Cd. Busken Huet, Multatuli en Carel Vosmaer

* Rody Chamuleau - J.J. Cremer, 't Blauw, dat woaren d'r eugskes, t.g.v. 100e sterfdag In: NRC, 13-06-1980

* Jaap Meijer - Contrastbelichting en caricatuur : het Joodse type bij J.J. Cremer, 1827-1880. Heemstede : Meijer, 1979. - 80 p. ; 21 cm. - (Diasporade ; 7)

* A.R. Hol - De Betuwe. - Arnhem : Gysberts & Van Loon, 1976. p. 134-146. (J.J. Cremer)

* J.F. de Zanger - Jacob Jan Cremer en de Betuwse mensen. In: De boekenbus: stichting Sasland, jrg. 1, 1976, p. 44-47.

* G.P.M. Knuvelder - Andere vertellers (J.J. Cremer). In: G.P.M. Knuvelder - Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 4. 1973.  p. 430-434. Link naar artikel

* J. Elemans - De boer in de Betuwe. in: De muze op klompen : een onderzoek naar de gestalte van de boer in onze letterkunde van ganzeveer tot balpen. Brugge: Orion-Desclée de Brouwer, 1972, p. 32-41.

* M.C.A. van der Heijden - Werkmansboekje (sociale bewogenheid in de literatuur rond 1900). Utrecht: Het Spectrum, 1971. 265 p. Spectrum voor de ned. letterkunde nr. 22. (Over Fabriekskinderen)

* J. Wolters - In het stoere land der Bataven ontstond de dorpsnovelle. In: De Betuwe, 17 april 1964. 

* Pamflet in strijd tegen de kinderarbeid : honderd jaar geleden schreef Cremer zijn "Fabriekskinderen".  In: De Gelderlander, 10 juli 1963. Klik hier voor integraal artikel

* W.C. van Campen -  J.J. Cremer en Loenen. In: Maandblad Oud-Utrecht: vol. 35 (1962), afl. 11 (november), pag. 107.

Verèl, Dirk - De Heer Hora, organist. Televisiespel. Naar een novelle van J.J. Cremer. - Televisiespel. Naar een novelle van J.J. Cremer. - 2+56 blz., 2 ex., getypt (doorslag), z.j. Manuscript ligt bij Bibliotheek Rijkuniversiteit Groningen

* L.B.C. Hutten - Vers vernisje op de bank van Cremer : monument voor een schrijver die gauw werd vergeten. In: Haagsch Dagblad, 4 juni 1955. 

* Jacob Cremer, de Gelderse novellist. Hij overleed 75 jaar geleden te 's-Gravenhage. In: De Graafschap-bode, 3 juni 1955.

* H. Sanders - Jacob Cremer en zijn Betuwse novellen. In: Gelderland: officiele propaganda-uitgave. p. 246-249. Ca. 1955.

*  Jacob Cremer, een bijna vergeten schrijver : toch laten zijn novellen zich nog heel goed lezen : sociaal voelend mens, die vocht voor 't jonge arbeiderskind. - In: Nieuwe Leidsche Courant, 3 januari 1953. 

* Sociale Ontwikkeling. In: In vrijheid herboren. Katholiek Nederland 1853-1953. p. 318-349. (1953) – L.J. Rogier, N. de Rooy. Link naar artikel

* Hugo Sanders O.F.M. - Jacob Cremer. Haarlem : J.H. Gottmer, 1952. Proefschrift Nijmegen. Klik hier voor integraal boek in hoofdstukken

* J.J. Cremer. In: Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid  - K. ter Laan. 1952. Link naar artikel

* C.G.N. de Vooys - Jacob Jan Cremer (1827-1880). In: C.G.N. de Vooys - Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden, deel 7. 1948. p. 269-272. Link naar artikel

 * Jacobus Jan Cremer (1827-1880)  In: J.J. Cremer - Oan 't kleine rivierke. - Den Haag : Boek en periodiek, 1946. - p. 107-111. Bevat portret van Cremer.

* Humoristen - Jan L. Walch. In: Nieuw handboek der Nederlandsche letterkundige geschiedenis (1943) p. 642-691. Link naar artikel

* De Betuwnaars - K. Lantermans. In: De Nederlandsche volkskarakters (1938) – Anne de Vries. p. 141-152.  Link naar het artikel

* Arn. Saalborn - Jacobus Jan Cremer (1827-1880). In: Het ontwaken vanhet sociale bewustzijn in de litteratuur. Amsterdam : H.J. Paris, 1931. p. 83-121. Naar het boek

* HX - Jacob Jan Cremer : bij den 100sten terugkeer van zijn geboortedag. - In: De Vrijheid, 7 september 1927. 


 * F.A. Brunklaus - Jacob Jan Cremer : bij zijn eeuwfeest : 1827 - 1 september - 1927 : De Overbetuwsche novellen. Artikel uit 1927. 

* Jan te Winkel - Zedenroman en novelle. Uit: De ontwikkeling der Nederlandsche letterkunde VII. Haarlem : De Erven Bohn, 1927. p. 266-290. Link naar artikel

* I.J. Brugmans - De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw (1813-1870). Den Haag : Martinus Nijhoff, 1925. 22 p. Link naar artikel

* F. Buitenrust Hettema - Humoristen in den XIXe eeuw. Zwolle : Tjeenk Willink, 1922. 

P.J. Blok en P.C. Molhuysen - Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek : Cremer. Leiden: Sythoff's uitgevers maatschappij, 1918. deel 4. p. 473- 475 Link naar artikel

Karel Lantermans - J.J. Cremer en het dialekt der Over-Betuwe. In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 12 (1918)

* G. Kalff - De mannen van de Nerlandsche Spectator. Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Groningen : J.B. Wolters, 1912. - dl. 7. p. 490-501 Klik hier voor de tekst van dit hoofdstuk

* C.G.N. de Vooys - De sociale roman en de sociale novelle in het midden van de negentiende eeuw. Groningen: J.B. Wolters, 1912. 52 p. (Betreft o.a. Cremer). Link naar de tekst

* J.A. Leopold en L. Leopold - Nederlandsche schrijvers der vier laatste eeuwen, 2e dr. - p. 362

 * L. Leopold - Hoofdpersonen uit de geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde. - 2e dr., p. 387

* Nederlandsche letterkunde - L. Leopold. - 8e dr. - Groningen : J.B. Wolters, 1901. 2e dl. p. 294-295

* R. van der Meulen - Een veertig jarige uitgeversloopbaan. Amsterdam : P.N. van Kampen & zoon, 1891. Klik hier voor de pagina's die op Cremer betrekking hebben

* Cremer, Jacobus Jan. In: Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891) p. 179-181. Link naar artikel 

 * Jan ten Brink - Jacobus Jan Cremer. In: Geschiedenis der Noord-Nederlandsche Letteren in de XIX eeuw, II, p. 459-505 (1888) Link naar artikel 

 * Jan ten Brink - In: nieuwe Haagsche bespiegelingen, p. 102

Gerard Keller - Het Cremers-monument te Arnhem - In: Eigen haard, nr. 36, 1882, p. 440-441. Ill.

Max Rooses - In: Brieven uit Zuid-Nederland, p. 38

Catalogus eener belangrijke verzameling boeken en plaatwerken in verschillende vakken van wetenschap en kunst ... , nagelaten door ... J.A. Baron van Reede van Oudtshoorn ..., ... J.J. Cremer ..., en ... E.C. van Staden ... : waarvan de verkooping zal plaats hebben op Maandag 28 November 1881 ... door ... C. van Doorn en Zoon, Hof-boekhandelaren, 's-Gravenhage. 88 p. In: De koniklijke bibliotheek, Aanvraagnummer: KW Verz Cat 7750. Uitleenindicatie: alleen ter inzage in de KB

* N.C. Balsem (of Hendrik de Veer) - Jacobus Jan Cremer. - In: Mannen van beteekenis in onze dagen, bundel XII, 1881  

* A.L.H. Ising - Levensschets van Jacobus Jan Cremer. In: J. J. Cremer - Romantische werken, deel 14. p. 1-12 Link naar artikel

* G. Keller - Jacob Jan  Cremer : een woord van herinnering. In: De gids, jrg. 45, 1881, IV, p. 224-244  Link naar artikel

* H. Mohrmann - Ter herinnering aan J.J. Cremer. In: De Geldersche volks-almanak, jrg. 47, 1881, p. 69-73/

* D.F. v.H. - Romantische werken van J.J. Cremer. In: Het leeskabinet, 1881. p. 16-19. Link naar artikel

* Jan ten Brink - Jacob Jan Cremer (1 September 1827 - 5 Juni 1880.)  In: De Vlaamsche kunstbode, jaargang 10, 1880, p. 299-304. Link naar artikel

* Jan ten Brink - Nog eens een portret van J.J. Cremer. In: Eigen haard, no. 26, 1880. p. 253-254. Ill.

* Arnold Ising - Levensbericht van Jacobus Jan Cremer. In: Levensberichten der afgestorvene medeleden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, 1880, p. 117-133 Klik hier over artikel uit: Jaarboek 1880

* Brief van Keuzenaer en Co., bankierskantoor, geschreven aan Jacobus Johannes Cremer (1827-1880). Datering: Den Haag, 11 maart 1879.  Reeks: Vijf brieven uit Nice aan Het Vaderland. Aantal: 1 brief. Koninklijke bibliotheek Aanvraagnummer: KW 134 B 11 / 100.

* D.F. van Heyst -  Een populair schrijver (J. J. Cremer). In: Het leeskabinet, augustus 1878. p. 120-126. Link naar artikel

* Cd. Busken Huet - J.J. Cremer : Toneelspeelers. - Litterarische fantasien en kritieken ; deel 16. - Haarlem : H.D. Tjeenk Willink, c. 1876. - pag. 175-180. Klik hier voor integraal artikel

* De gelijkenis van den verloren zoon in den tongval van de Over-Betuwe. In: Algemeen Nederduitsch en Friesch dialecticon, dl. 1, 1874. p. 318-322. 

* Jan ten Brink - Een roman van J.J. Cremer. In: Letterkundige schetsen, eerste deel, p. 403-422. Haarlem : Erven F. Bohn, 1874

* Jan ten Brink - Gesprekken over Lindo en Cremer. In: Letterkundige schetsen, eerste deel, p. 363-381. Haarlem : Erven F. Bohn, 1874. Link naar artikel

* Cd. Busken Huet - J.J. Cremer : Dokter Helmond en zijn vrouw. - In: Litterarische fantasien en kritieken, dl. XV, 1871. 

* Cd. Busken Huet - J.J. Cremer : Emma Berthold : toneelspel. In: Litterarische fantasien en kritieken, deel 15, 1870. 

[J. Kneppelhout] - Eene jonge jufvrouw in eene delicate positie: Cremers Anna Rooze bij gelegenheid der tweede uitgave, microscopisch onderzocht. Leiden: Firma: Jacs. Hazenberg, Corns. Zoon, 1869. 94 p. Naar de tekst

* Anna Rooze - Bespreking door S. Gorter. In: De gids, jrg. 33. 1869, I, p. 275-344. Tekst van boekbespreking

* M.L. Quack - Aan J.J. Cremer. In: Geldersche volks-almanak, jrg. 32, 1866. Arnhem : D.A. Thieme, 1865. p. 27 e.v.

* Fabriekskinderen. Dossier 12.227. Letterkundig museum.

* Leidsche Courant, 28 maart 1863, 3 april 1863, 16 april 1863, 29 april 1863, 9 mei 1863.

* De industrieel, 22 maart 1863.

* Arnhemsche Courant, 21 maart 1863.

* De gids, 1862, I, p. 613

Diploma van de benoeming van Jacobus Johannes Cremer (1827-1880) tot officier in de Eikenkroonorde door koning Willem III, 15 juli 1860. 

* De gids, 1857, I, p. 302

* J.J. Cremer. Betuwsche Novellen. Twee Deelen. Te Haarlem, bij de Erven Loosjes. 1856. In 12mo. XVI en 204 bl., met gelith. platen, f 1,30. In: Vaderlandsche letteroefeningen, 1857. p. 203 e.v.  Link naar artikel of Betuwsche novellen 1857 recensie Vaderlandsche letteroefeningen.pdf

* J.K. - Betuwsche novellen door J.J. Cremer in: De Leidsche courant, 10 april 1857.

* S.J. van den Bergh - Wolfhees : aan mijn vriend J.J. Cremer. In: De Geldersche volks-almanak, jrg. 22, 1856. p. 158-160.

Inventaris van handschriften en boeken van Jacobus Johannes Cremer (1827-1880), te koop aangeboden door antiquariaat Gijsbers en Van Loon te Arnhem

* In 1952 gekocht door de Koninklijke bibliotheek van Antiquariaat Gijsbers en Van Loon te Arnhem (cat. 84, nr. 18). - Omvang: 164 kartonnen kaartjes in doosje.  Formaat: 75x95 mm

* Verzendlijst van exemplaren van een uitgave van Jacobus Johannes Cremer (1827-1880). S.A. : S.L.

 

 Laatst bijgewerkt op 18 april 2023.

www.jacobcremer.nl