Jacobus Jan Cremer
Nederlandse schrijver en kunstschilder
 Geboren op 1 september 1827 te Arnhem
Overleden op 5 juni 1880 te Den Haag

                                 

                           Op deze site is te vinden:

* het complete overzicht van het literaire werk van Jacob Jan Cremer. 

* Een beknopte biografie van Jacob Jan Cremer.

* De door Jacob Cremer geschreven brieven zijn te vinden via zijn oeuvre subpagina.

* Een overzicht van de kunstwerken van Jacob Jan Cremer.  

* Een overzicht aan van boeken en artikelen over J.J. Cremer.

* J.J. Cremer in foto's.


Informatie over J.J. Cremer is ook te vinden op 

Youtube kanaal J.J. Cremer

Facebook J.J. Cremer

Instagram J.J. Cremer

Pinterest J.J. Cremer

Laatste nieuws:

* Op Youtube is een introductie verschenen over de Betuwse novelle Oan 't kleine revierke uit 1863. (6 mei 2022).

* Op Youtube is een video verschenen over de novelle "Het oude en het nieuwe orgel" uit 1865. (19-4-2022)

*Op Youtube is een video verschenen met de 21 schilderijen die van J.J. Cremer bekend zijn. (14-4-2022).

* J.J. Cremer en de haagse afdeling van de Brielse commissie die een monument en asyl voor zeelieden wil oprichten in Brielle in 1872.

* Een intrdouctie in de vertelling Het begin uit 1860 door J.J. Cremer is verschenen op Youtube (10 maart 2022).

* Een introductie in het gedicht Achter-deurkes uit 1864 door J.J. Cremer over een ijdele boer is verschenen op Youtube (24-2-2022).

* Een introductie in het gedicht / tweegesprek tussen betuwse boeren "Herm en Kloas" / "Harmen en Kloas" uit 1863/1873 is verschenen op Youtube . (19-2-2022).

* Een introductie in de beschouwing "Te Wolfhezen" door J.J. Cremer is verschenen op Youtube. Een herinnering aan de schilder P.L.L. Oerder en het Evangelisch zendingsfeest op 6 augustus 1863 te Wolfheze. (10 februari 2022).

* Een mooie weergave van Fabriekskinderen door J.J. Cremer op Youtube door de Alphaman. (6 februari 2022).

* Bij de kunstwerken is de tekening Het dorpsgezicht uit 1860 opgenomen. De tekening is aangetroffen bij het gedicht De oude en is in het bezit van de Koninklijke bibliotheek. (29 januari 2022).


* Een introductie over het gedicht De oude uit 1863 door J.J. Cremer is verschenen op Youtube  (29 januari 2022).
 

* Vier werken van J.J. Cremer hebben een beslissende invloed gehad op het afschaffen van de kinderarbeid in Nederland. Zonder zijn aflatende steun zou het nog langer geduurd hebben voor de politiek overging tot een verbod. (27 januari 2022).

* Een introductie in de vertelling Een dagles op Meydervoort uit 1861 is verschenen op Youtube  (17-1-2022).

* Een overzicht van krantenartikelen met betrekking tot het overlijden van J.J. Cremer is geplaatst bij de biografie. (7-1-2022).

* Een toelichting op de vertelling "Wat vader Harmen vertelt" is verschenen op Youtube. Zijn dochter krijgt te maken met grensoverschrijdend gedrag. (24-12-2021).

* Een toelichting op de Romantische werken van J.J. Cremer.

Van de  “Romantische werken” van J.J. Cremer zijn vier edities verschenen.

De eerste editie verscheen tussen 1877 en 1881.

Hoewel Sijthoff in Leiden veel werken van Cremer heeft uitgegeven was het Pieter van Santen die als eerste uitgever de verzamelde werken van Cremer ging uitgeven. Helemaal verrassend was dat niet. Van Santen was een jonge uitgever met lef die niet terug schrok voor grote projecten.

Vanaf 1871 had hij meerdere werken van Cremer uitgegeven zoals: De oorlog een noodzakelijk kwaad? (1871); Hanna de freule (1873); Tooneelspelers (1876); de gezamelijke dichtwerken van G.H.J. Elliot Boswel (redactie Cremer) (1876).

Behalve het beroepsmatige contact zagen ze elkaar ook in de zomermaanden in Scheveningen waar Van Santen verbleef in Villa Riva en Cremer bij Joh. Zuurmond in de Nieuwstraat, de huidige Prins Willemstraat in Scheveningen.

Het lijkt erop dat Van Santen tijdens de zomermaanden van 1875 Cremer benaderde met zijn wens om de verzamelde (complete) werken uit te geven.

Cremer was bepaald niet enthousiast over dit plan, omdat hij grote twijfels had over het succes van een dergelijke onderneming. Cremer verkocht, met name via uitgever Sijthoff, erg goed en geloofde niet dat er een nog markt was voor de verzamelde werken. Van Santen bleef aandringen waarna Cremer eind van de zomer  alsnog overstag ging. Cremer liet Van Santen overigens een aanzienlijk bedrag betalen voor de kopijrechten. Van Santen had de verwachting dat de werken een succes zouden worden en ging uit van een minimale inschrijving van 3.000 exemplaren.  

Behalve de vraag of de editie succes zou hebben, had Cremer twijfels over de kwaliteit van een aantal werken. Na intensief overleg met van Santen kwam hij tot de afspraak dat hij de werken opnieuw zou redigeren, hoewel hij erg opzag tegen deze klus. Volgens het voorwoord nam hij echter “het snoeimes zeer krachtig ter hand”. Met name zijn vroege werken noemt Cremer “zwak, zeer zwak en verouderd”.

Cremer wilde alleen de belangrijkste werken opnemen. Maar Van Santen drong erop aan om al zijn werken te bundelen ongeacht omvang, succes of kwaliteit. Cremer bleef echter bij een selectie van zijn werken. Aldus werd met Van Santen afgesproken. In het voorwoord noemt Cremer dit: “met weglating van enkele stukjes”.

Vóór deel een was verschenen overleed plotseling Van Santen op 21 juli 1876 op zijn vakantieadres in Scheveningen op 39-jarige leeftijd.

Volgens Het vaderland was Van Santen rond 10 juli 1876 als vakantiegast aangekomen om hier de zomer in villa Riva door te brengen. Cremer arriveerde dezelfde dag en had verblijf bij Joh. Zuurmond. 

De eerste twee delen waren echter al zo ver in productie dat deze onder de naam van Van Santen verschenen. In deel 1 staat een foto van Cremer en zijn voorwoord op de verzamelde werken gedateerd 15 oktober 1876. (16-12-2021)

(wordt vervolgd).


*   J.J. Cremer: Waarom deze Gelderlander alsnog een standbeeld moet krijgen - Omroep Gelderland 9-12-2021).

* Op Youtube is een introductie verschenen over de novellette "Achter de schermen". Spelend in de toneelwereld anno 1859. (25-11-2021).

* J.C. Rappard – Album van Nederlandsche schrijvers : photografieën van oorspronkelijke teekeningen. 1e serie. Leiden: B. Blankenberg, (firma Couvee & Co.), ca 1880.

Jhr. Josias Cornelis Rappard (Nijmegen, 24 april 1824 - Leiden, 17 mei 1898) was een Nederlands militair en schilder. In 1851 trouwde hij in Batavia met Cornelia Nicolina Tromp (1831-1893), ze kregen 8 kinderen.

Rappard was kolonel bij de infanterie van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger. Hij heeft veel schilderijen en tekeningen gemaakt van het leven in Nederlands-Indië, het tegenwoordige Indonesië. Ook na zijn terugkeer naar Nederland, heeft hij, in Leiden, verder gewerkt aan schilderijen over "Indië". Rappard werd in 1874 in de adelstand verheven.

Over het bovengenoemde album is geen informatie te vinden. Het album is niet in het bezit van een bibliotheek. Mogelijk is het een particuliere uitgave voor vrienden. Of er een tweede serie is verschenen is niet bekend, maar is niet waarschijnlijk.

Enkele prenten zijn gesigneerd met JCR, maar de meesten zijn ongesigneerd. Maar waarschijnlijk zijn alle prenten van de hand van Rappard.  

In het album zitten twee prenten bij werken van J.J. Cremer: Oan ’t kleine revierke (1863) en ’t Kriekende kriekske (1857). De tekening van het Kriekende kriekske was bekend. Die van Oan ’t kleine revierke heb ik nog niet eerder aangetroffen.


In het album zijn verder prenten opgenomen bij werken van J. van Lennep (De koorknaap, 1841), Hildebrand (Een oude kennis en De familie Stastok, 1839), H.J. Schimmel (Mary Hollis, 1860), G. Keller (Van huis, 1867) en A.L.G. Bosboom-Toussaint (Frits Millioen, 1869). (13 november 2021)


* Op Youtube is een introductie verschenen over de vertelling "Naar omhoog" uit 1859 van J.J. Cremer. (9 november 2021)

* Op Youtube een introductie in de Over-Betuwse novelle 't Blinkende hoanje uit 1861 van J.J. Cremer. (22 oktober 2021).

* Onlangs werd voor omroep Gelderland de 9e aflevering van Ridders van Gelre over J.J. Cremer opgenomen.  Op de Wodanseik werd een schilderij van Cremer gehangen en bij het graf van Van Lennep werd op hem als - mede-inspirator van deze serie Ridderverhalen - geklonken.

Ook het Drielse Veer kwam aan de orde: naar aanleiding van een bezoek aan een steenfabriek kon Cremers Fabriekskinderen behandeld worden. Op een luchtige manier werd Cremer als een Gelderse ridder gezien.

De Ridders gaan op Grand Tour door het Gelderland van de 19de eeuw. In het voetspoor van 19de-eeuwse schrijvers als Jacob van Lennep en dominee Craandijk onderzoeken ze hoe het Gelderland van hun overgrootvaders zich ontwikkelde en wat we daar nu nog van terugzien. Zo laten ze het Gelderse verleden samensmelten met het heden. De Ridders zwerven in stijl door Gelderland, te voet, per stoomtrein, met koets en veerpont. Elke week bezoeken ze een andere regio en onderweg logeren ze bij hun Riddervrienden of bij onbekenden thuis. Het wordt een heel nieuw avontuur met bijzondere ontdekkingen!

De Ridders van Gelre zijn vanaf 11 oktober om 17.20 uur te zien op TV Gelderland, dus het duurt nog even voordat Cremer aan de beurt komt. (30 september 2021).


* Een introductie in de herinneringen van Cremer aan de Kunstfeesten in Antwerpen van 17-21 augustus 1861 op Youtube (30 september 2021).


Nicolaas Beets: 


"Wie Cremer leest, kent slechts zijn twintigst deel; Alleen wie Cremer hoort, kent hem geheel. Men kan door 't oog niet dan een weinig hooren
Van 't geen hij ons te aanschouwen geeft, door de ooren.

 


Rob van de Schoor:

"Kees Springer in de kerk ... is het eerste Nederlandse proza waarin een stream of consciousness-techniek is toegepast"

Marita Mathijsen, hoogleraar UVA:

"Buitengewoon onderschat is J.J. Cremer, die echt heel interessant is. Dokter Helmond en zyne vrouw, een arts die zich laat meeslepen door de seksualiteit van zijn vrouw en zichzelf ten onder drijft; Anna Rooze, over iemand die beschuldigd wordt van kindermoord en preventief gevangen wordt gezet, en het niet gedaan blijkt te hebben. Boeken over stakingen, over kinderarbeid, over de uitsluiting van joden : daar speelt zich veel meer in af dat je kunt betrekken op de maatschappij van vandaag dan men weet."

Contact:

mail: [email protected]

facebook: jacob cremer

Laatst bijgewerkt: 6 mei 2022.