google1cd948c96117a2c1.html

Uitgeverijen waar J.J. Cremer publiceerde.

under construction


C.L. Brinkman

1857. Engelenwacht in: Nieuwe bloemen: keur van Nederlandsche poëzij: verzameld door Johs Hilman. Amsterdam: C.L. Brinkman, 1857. dl. 2. p.  4-5.


Calbona

2018. Betuwse novellen en een reisgezelschap : met o.a. de volgende verhalen   Wiege-Mie, De rechte Jozef, De oude Wessels en zijn gezin, De reis van Gerrit Meeuwsen en zien zeun noar de Amsterdamse karmis, Een zoogmoeder, De vriend van den huize. ISBN: 978-94-9257594-4 .

Uitgeverij Historie

1982. Betuwsche novellen en een reisgezelschap …[et al.] Naar de originele uitgave verschenen ca. 1890 bij A.W. Sijthoff – Leiden. ISBN 90.6313.015.5.


A. de Jager

1852. Eene gedachte op oudejaarsavond. In: Almanak voor het schoone en het goede

1852. Eene gedachte op oudejaarsavond. In: Lentebladen 


A.C. Kruseman

1854: Engelenwacht. In: Aurora: jaarboekje voor 1854: uitgegeven door mr. J.I.D. Nepveu en S.J. van den Bergh. Haarlem: A.C. Kruseman, 1854. p. 176-177.De erven Loosjes

1856: Betuwsche novellen. [1e druk].

1860: Betuwsche novellen. 2e druk.

1869: Betuwsche novellen. [3e druk].


Is. A. Nijhoff

1853. Wiege-Mie. In: De Geldersche Volks-almanak voor het jaar 1853.


J. Noordendorp, boekhandelaar te Amsterdam

1851. De lelie van sGravenhage


D. Noothoven van Goor

1878. De lelie van s-Gravenhage. Romantische werken, dl. 4.

1881. Het orgel gedichtjes, gelegenheidsstukken. Romantische werken no. 14.


P. van Santen

1877: Betuwsche novellen. – Een reisgezelschap. Romantische werken, deel 1.


A.W. Sijthoff

1887: Betuwsche novellen, en een reisgezelschap. 6e druk. Vijftig-cents-editie, no. 21.

1887. Emma Berthold en Boer en edelman. 2e druk. Vijftig-cents-editie, no. 23.

1888. De lelie van 's-Gravenhage. 6e druk. Vijftig-cents-editie, no. 22.

1890. De lelie van 's-Gravenhage. 7e druk. Bibliotheek van Nederlandsche schrijvers.

1905. Wiege Mie. - De rechte Jozef. - De oude Wessels. - De reis van Meeuwsen. Leidsche herdrukken, no. 14.

1909. De lelie van -s-Gravenhage. 8e druk. Vijftig-cents-editie, no. 22.


 A.W. Sijthoff’s uitg.-mij

1908. Emma Berthold en Boer en edelman. 3e druk. Bibliotheek van Nederlandsche schrijvers.

1908. Emma Berthold en Boer en edelman. 3e druk. Vijftig-cents-editie. 

1909. Grietje op ’t Heuningsarf, enz. elf novellen. Bibliotheek voor het Nederlandsche volk.

1915. Betuwsche novellen en een reisgezelschap.  7e druk.  Bibliotheek van Nederlandsche schrijvers.

1917. Betuwsche novellen en een reisgezelschap.  8e druk.  Romantische werken. Rode serie.

1917. Emma Berthold en Boer en edelman. 4e druk. Romantische werken. Blauwe serie.

1917. Emma Berthold en Boer en edelman. 4e druk. Romantische werken. Rode serie.

1917. De lelie van ’s-Gravenhage. 7e druk. Romantische werken, blauwe serie.

1919.Betuwsche novellen en een reisgezelschap. 8e druk. Vijftig-cents-editie.

1920. De lelie van ’s-Gravenhage. 8e druk. Bibliotheek van Nederlandsche schrijvers.wed. D.R. Van Wermeskerken

1853. De droom eener moeder. In: Gelderland: tweemaandelijksch tijdschrift voor Nederlands letterkunde: mei 1853. p. 173-175.

1853:  Een Betuwsch landman met zijn zoon naar de Amsterdamsche kermis. In: Gelderland: Tweemaandelijksch tijdschrift voor Nederlands letterkunde. 1853. Jrg. 2, dl 2, p. 55-80. 

1853. De droom eener moeder. in: Mengelingen. Proza en poezy van Nederlandsche auteurs, 1853. dl. 1. p. 173-175.

1853:  Een Betuwsch landman met zijn zoon naar de Amsterdamsche kermis.  In: Mengelingen. Proza en poezy van Nederlandsche auteurs verzameld door mr. W. van de Poll. 1853. Jrg. 2, dl 2, p. 55-80.


Buitenlandse uitgeverijen:

H. Casterman

1861. Wiege Mie. In: Scenes villageoises du pays de la Gueldre. Paris etc.: H. Casterman, 1861. p. 63-80. Wiege-Mie (Marie au Berceau).

Catholic press

1860. Wiege Mie ou Marie au berceau. In: Le foyer des familles: magasin catholic illustre. Paris, februari 1860. p. 44-49. 

Henri Gautier

1887. Wiege Mie. In: Intérieurs Hollandais : nouvelles villageoises : traduction nouvelle avec étude sur la vie et l’oeuvre de Cremer : il parait un volume par semaine – J.-J. Cremer. Paris : Henri Gautier, directeur-gérant, [1887]. 32 p. Nouvelle bibliothéque populaire, no. 62. Bevat: Notice biographique et littéraire. Tante Dine (Deine Meu) p. 3-26. Mie-Au-berceau (Wiege Mie) p. 26-32.


Eduard Hallberger

1872:   Ein Gelder’scher Landmann mit seinem Sohne auf der Amsterdamer Kermiss. Den Hollandischen des J.J. Cremer nacherzahlt von Adolf Glaser. In: In Hause: Geschichte und Bilder zur unterhalting und belehrung. Stuttgart: 13e Heft, 1872.


Druck und Verlag von Philipp Reclam

1880. Holländische Novellen : nach dem Niederländischen von W. Lange, Fr. Schnettler und A. Steinbach. Leipzig: Druck und Verlag von Philipp Reclam jun, [1880]. 613 p. p. 266-281.


Walter Scott 

1894:   The humour of Holland: translated, with an introduction bij A.Werner. Illustrations by Dudley Hardy and others. London: Walter Scott, New York: Ltd. Charles Scribner’s sons, 1894. Farmer Gerrit's Visit to Amsterdam p. 184-196.Georg Westermann

1871: Ein Gelder’scher Landmann mit seinem Sohne auf der Amsterdamer Kermiss. Den Hollandischen des J.J. Cremer nacherzahlt. In: Westermann's Monatshefte, september 1871. No. 180. p. 640-650. Vertaling Adolf Glaser.

1871:   Ein Gelder’scher Landmann mit seinem Sohne auf der Amsterdamer Kermiss. Den Hollandischen des J.J. Cremer nacherzahlt. In: Westermann’s Jahrbuch der Illustrirten Deutschen Monatshefte, band 33, april-september 1871.